Αρχική ΣελίδαH Ευρωπαϊκά & Εθνικά Έργα

Ευρωπαϊκά & Εθνικά Εργα

Ο ΣΕΒΤ, πιστεύει ότι, η έρευνα στον τομέα των Tροφίμων και της Διατροφής πρέπει να αποτελεί υψηλή εθνική προτεραιότητα, αφενός για την προώθηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και αφετέρου για την διασφάλιση της ευημερίας των καταναλωτών. Πιστεύοντας ότι ο δρόμος για επιτυχία και επιβίωση στο σημερινό επιχειρηματικό τοπίο περνά υποχρεωτικά μέσα από την καινοτομία, η Βιομηχανία Τροφίμων υποστηρίζει ότι οι δαπάνες, που κατευθύνονται σε έρευνα και τεχνολογία, με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αποτελούν επένδυση στο μέλλον, που δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΒΤ συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά & Εθνικά έργα είτε ανεξάρτητα είτε ως μέλος της κοινοπραξίας SPES (Spread European Safety). Η κοινοπραξία SPES αποτελείται από 12 Συνδέσμους (FEDERALIMENTARE-Ιταλία, ΑΝΙΑ-Γαλλία, FEVIA-Βέλγιο, FFDI-Δημοκρατία της Τσεχίας, FHFI-Ουγγαρία, FIAA/LVA- Αυστρία, FIAB-Ισπανία, FIPA-Πορτογαλία, SETBIR-Τουρκία, FI-Δανία, ΣΕΒΤ-Ελλάδα, CCIS-CAFE-Σλοβενία) και έχει ως στόχο τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον Κλάδο των Τροφίμων καθιστώντας τους Εθνικούς Συνδέσμους Τροφίμων το συνδετικό κρίκο μεταξύ της Βιομηχανίας Τροφίμων και της ερευνητικής κοινότητας.

Η συμμετοχή τόσο του ΣΕΒΤ όσο και των Μελών του σε Ευρωπαϊκά & Εθνικά έργα, είναι υψίστης σημασίας και συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων.