Αρχική ΣελίδαH FoodDrinkEurope "Balanced Diets and Healthy Lifestyles": Οι πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤ

FoodDrinkEurope "Balanced Diets and Healthy Lifestyles": Οι πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤ

FoodDrinkEurope "Balanced Diets and Healthy Lifestyles": Οι πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤ

Η FOODDRINKEUROPE στο πλαίσιο του εορτασμού της 10ης επετείου της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για τη Διατροφή, τη Φυσική Άσκηση και την Υγεία, παρουσίασε τη νέα έκδοση «Balanced Diets and Healthy Lifestyles - Food and Drink Industry Initiatives», στην οποία παρουσιάζονται οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών (Συνδέσμων και Επιχειρήσεων) για την προώθηση της ισορροπημένης διατροφής και της υγιεινής διαβίωσης.

Το φυλλάδιο διαθέτει μια σημαντική επισκόπηση παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών και πρωτότυπων πρωτοβουλιών, που έχουν υλοποιηθεί από Εθνικούς Συνδέσμους Βιομηχανιών Τροφίμων & Ποτών, από Ευρωπαϊκούς Κλαδικούς Συνδέσμους και από μεμονωμένες εταιρείες, προκειμένου να ενισχυθεί ο επανασχεδιασμός των προϊόντων τους, να προωθηθεί η καινοτομία  ώστε να προσφέρονται περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές, να ενθαρρυνθεί η έρευνα, να βελτιωθεί η ενημέρωση των καταναλωτών,  να προωθηθεί το υπεύθυνο μάρκετινγκ και η διαφήμιση, ιδίως για τα παιδιά και γενικά να προωθηθεί η σημασία της υγιεινής διαβίωσης.

Στο φυλλάδιο περιλαμβάνονται και οι δράσεις - πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤ για την προώθηση της ισορροπημένης διατροφής και της υγιεινής διαβίωσης, στους παρακάτω τομείς: