Αρχική ΣελίδαH Ευρωπαϊκό έργο NU-AGE: Διατροφή & Τρίτη Ηλικία

Ευρωπαϊκό έργο NU-AGE: Διατροφή & Τρίτη Ηλικία

Ευρωπαϊκό έργο NU-AGE: Διατροφή & Τρίτη Ηλικία

Ενημερωτική Ημερίδα

Ο ΣΕΒΤ έχοντας ως προτεραιότητα την προώθηση της ισορροπημένης διατροφής, διοργάνωσε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου NU-AGE, εκδήλωση με θέμα «Ευρωπαϊκό έργο NU-AGE: Διατροφή & Τρίτη ηλικία», Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016. Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, κ. Ε. Καλούσης. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη νέων διατροφικών στρατηγικών, που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων άνω των 65 ετών με στόχο τη διατήρηση της καλής υγείας κατά τη γήρανση.

 

Η εκδήλωση αποσκοπούσε στην ενημέρωση των επιχειρήσεων Τροφίμων, της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των καταναλωτών, για τη συμβολή της διατροφής στην υγεία της ηλιακής ομάδας άνω των 65 ετών. Εκτιμάται ότι μέχρι το 2030, το 25 έως 40% του πληθυσμού της Ευρώπης θα είναι άνω των 65 ετών γεγονός, που καθιστά τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία.

 

Από την Ημερίδα προέκυψε το έντονο ενδιαφέρον αλλά και η ανάγκη για περαιτέρω ανάληψη ερευνητικών δράσεων και πληροφόρησης σχετικά με τα θέματα της διατροφής στην τρίτη ηλικία. Για τα κυριότερα αποτελέσματα του έργου, πατήστε εδώ και για το video του έργου εδώ.

 


Πρόγραμμα

Παρουσιάσεις

ΥΔΡΙΑ: Διατροφή & Υγεία του πληθυσμού στην Ελλάδα - Καθ. Α. Τριχοπούλου / Συνεργαζόμενο Κέντρο του ΠΟΥ στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ & Ελληνικό Ίδρυμα Υγεία

Στρατηγική μείωσης αλατιού για υγιή γήρανση – δράσεις και προκλήσεις - Γ. Μαράκης / ΕΦΕΤ

Πρόσληψη υγρών σε άτομα τρίτης ηλικίας - Α. Αθανασάτου / ΓΠΑ

Κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες, που επηρεάζουν τη διατροφή των ατόμων τρίτης ηλικίας - Α. Πέπα / ΓΠΑ

Πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤ για τη Διατροφή - NU-AGE - Β. Παπαδημητρίου / ΣΕΒΤ

Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου NU-AGE - Σ. Γκόνος / ΕΙΕ

Σχεδιάζοντας προϊόντα για άτομα άνω των 65 ετών: Η εμπειρία από το NU-AGE - Ε. Κουτσομητροπούλου / ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ

Ηλικιακή ομάδα 65+: Ευκαιρίες & Προοπτικές για τη Βιομηχανία Τροφίμων - Α. Καμπάνης / Nestle Hellas AE