Αρχική ΣελίδαH Προτεραιότητες

Έρευνα - Καινοτομία

Η επένδυση στην έρευνα και η προώθηση της καινοτομίας αποτελούν κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των αναπτυγμένων χωρών και μαζί με την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα, τομείς αλληλένδετους με κοινό παρονομαστή, τη συμβολή στην ανάπτυξη και σταθερότητα της εθνικής οικονομίας. »

Ασφάλεια & Ποιότητα

Ο ρόλος της Βιομηχανίας Τροφίμων είναι να παράγουμε προϊόντα ποιοτικά, ασφαλή και στην καλύτερη δυνατή τιμή, με γνώμονα το συμφέρον του καταναλωτή και την προστασία της επιχείρησης. Η φροντίδα για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων σε όλη τη διατροφική αλυσίδα είναι πρωταρχικός στόχος της Βιομηχανίας. »

Διατροφή & Υγιεινή Διαβίωση

Η βελτίωση της διατροφής και της υγείας αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για την κοινωνία στο σύνολό της. Ο ΣΕΒΤ προωθεί τη στρατηγική της ολιστικής προσέγγισης σύμφωνα με την οποία για τη διατήρηση της καλής υγείας πρέπει να υιοθετείται μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή με την κατανάλωση όλων των τροφίμων με μέτρο, σε συνδυασμό με φυσική δραστηριότητα, σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών για τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες. »

Βιώσιμη Ανάπτυξη & Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

Η διαρκώς αυξανόμενη απαίτηση για μεγαλύτερη παραγωγή τροφίμων,διασφαλίζει μεν την ανταγωνιστικότητα της Βιομηχανίας Τροφίμων, αλλά παράλληλα κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. »

Ευρωπαϊκή Συνεργασία - FoodDrinkEurope

Ο ΣΕΒΤ, ως καταξιωμένος κοινωνικός εταίρος παρακολουθεί τις εξελίξεις και συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, εκεί όπου καθημερινά λαμβάνονται αποφάσεις ζωτικής σημασίας για το μέλλον του κλάδου και της χώρας μας, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε. »