Αρχική ΣελίδαH Έρευνα - Καινοτομία

Έρευνα - Καινοτομία

Έρευνα - Καινοτομία

O ΣΕΒΤ πιστεύει, ότι η καινοτομία είναι άμεσα συνυφασμένη με τις έννοιες της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας. Είναι γνωστό άλλωστε, ότι ο δρόμος για επιτυχία και επιβίωση στο σημερινό επιχειρηματικό τοπίο, περνά υποχρεωτικά μέσα από την καινοτομία. Γι’ αυτό ο ΣΕΒΤ, στηρίζει και προωθεί την συνεργασία της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας ώστε η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων, να επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, ενώνοντας τις δυνάμεις της με άλλους φορείς, όπως είναι τα Πανεπιστήμια, οι ερευνητικοί φορείς και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

O ΣΕΒΤ θεωρεί, ότι οι δράσεις και οι μηχανισμοί, που προωθούν την έρευνα και την καινοτομία στον κλάδο των τροφίμων, πρέπει να αποτελούν εθνική προτεραιότητα, γι’ αυτό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης με τις ανάγκες του παραγωγικού τομέα και υποστηρίζει, την ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία, με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων και αναγκών των καταναλωτών.