Ο ΣΕΒΤ εκπροσωπεί την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέλη του είναι Κλαδικοί Σύνδεσμοι, αλλά και ατομικά πολλές επιχειρήσεις του Κλάδου των Τροφίμων.

 


Έρευνες του κλάδου

Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών είναι ο κλάδος, που κατ’ εξοχήν προάγει την ανταγωνιστικότητα, έχει θεμελιώδη ρόλο στην οικονομία, διατηρεί και δημιουργεί θέσεις εργασίας και εξασφαλίζει την ικανοποίηση των καταναλωτών προάγοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή και τη βιωσιμότητα.

 


Πρωτοβουλίες

Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών αναπτύσσει υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, δραστηριοποιείται με ήθος και αποδεικνύει τη δέσμευσή της να συμβάλλει στην ευημερία της κοινωνίας μέσα από πρωτοβουλίες ευθύνης που δημιουργούν αξία.

 


Νέα του ΣΕΒΤ