Η παιδική παχυσαρκία είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο που απασχολεί την κοινωνία αλλά και τη Βιομηχανία Τροφίμων. Μάλιστα η επίδραση της πανδημίας τα τελευταία δυο χρόνια έχει επιπλέον επηρεάσει τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών, γεγονός που καθιστά, τώρα περισσότερο από ποτέ, πολύ σημαντική τη σωστή ενημέρωση και εκπαίδευσή τους πάνω στο θέμα.

Η μοναδικότητα του έργου έγκειται στο γεγονός ότι επιδιώκει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που θα συμβάλει στη διαμόρφωση των απαραίτητων διατροφικών συνηθειών στα παιδιά, ήδη μέσα από το σχολικό τους περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή διατροφικής εκπαίδευσης για παιδιά δημοτικού στη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ισπανία.

Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2021 και θα έχει διάρκεια 36 μήνες. Ο ΣΕΒΤ συμμετέχει ως εταίρος και θα συνεισφέρει στην ενημέρωση και προώθηση του έργπυ με δράσεις αξιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων.

Η Κοινοπραξία

Οι συνεργαζόμενοι φορείς του έργου εκπροσωπούν 3 χώρες και είναι οι ακόλουθοι:

  • Γαλλία: ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires) – συντονιστής έργου, ASS FLEURBAIX LAVENTIE VILLE SANTE, AGROPARISTECH.
  • Ελλάδα: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Διάσωσης Σχολικού Υλικού και ο ΣΕΒΤ.
  • Ισπανία: FIAB (Federación Espanola de Industrias de la Alimentación y Bebidas), Comocomoschool.

Ενημερωτικό υλικό