Αρχική ΣελίδαH Οργανωτική Δομή

Οργανωτική Δομή

Γενική Συνέλευση

Εκπρόσωποι από όλα τα Μέλη - Εταιρείες και Κλαδικούς Συνδέσμους. Μία ψήφος από κάθε εκπρόσωπο.

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

9 Μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση κάθε τριετία.

Διοικητικό Συμβούλιο 2018-2021

Ευάγγελος Καλούσης

Πρόεδρος

Λουκάς Κόμης

Αντιπρόεδρος

Γιάννης Γιώτης

Αντιπρόεδρος

Μηνάς Τάνες

Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Πίττας

Ταμίας

Γρηγόρης Αντωνιάδης

Μέλος

Εμμανουήλ Καραμολέγκος

Μέλος

Αλέξανδρος Κίκιζας

Μέλος

Ευστάθιος Λοΐζος

Μέλος

Βάσω Παπαδημητρίου

Μέλος

Εκτελεστική Οργάνωση

O Πρόεδρος του ΣΕΒΤ με τη στήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο στελεχιακό δυναμικό του ΣΕΒΤ προΐσταται η Γενική Διευθύντρια, κα Βάσω Παπαδημητρίου και εντάχθηκε από το Σεπτέμβριο 2006, η Δρ Φωτεινή Σάλτα, ως Σύμβουλος Προγραμμάτων. Για τη στήριξη και αποτελεσματική λειτουργία του Συνδέσμου, έχουν συσταθεί 9 Επιτροπές με επικεφαλείς Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επικουρούμενα από αναπληρωτές – Μέλη, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την αντίστοιχη δράση. Οι συντονιστές κάθε Επιτροπής επιβλέπουν την υλοποίηση των πρωτοβουλιών της, φροντίζουν για τη διαμόρφωση των επίσημων θέσεων του Συνδέσμου και τον εκπροσωπούν κατά το αντικείμενό τους.

Η Γραμματεία, αποτελεί την επιτελική ομάδα, που έχει την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση των σχέσεων του ΣΕΒΤ με τα Μέλη, την παρακολούθηση της διαδικασίας εξυπηρέτησής τους μέσω του αντίστοιχου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης, τη διεκπεραίωση της διαδικασίας εγγραφής των νέων Μελών και εισδοχής τους στον Σύνδεσμο. Παράλληλα, τηρεί και επικαιροποιεί οργανωμένο και ηλεκτρονικά επεξεργάσιμο Μητρώο Μελών. Κάθε χρόνο, η Γραμματεία αναβαθμίζει τα συστήματα πληροφόρησης που διαθέτει, αποσκοπώντας κατά κύριο λόγο στη βελτίωση της αποδοτικότητάς της, με στόχο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων των Μελών.

Βάσω Παπαδημητρίου

Γενική Διευθύντρια

Καλλιόπη Παλυβού

Υπεύθυνη Οικονομικού

Φωτεινή Σάλτα

Σύμβουλος Προγραμμάτων

Σοφία Σαββοπούλου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Αγγελική Φωτοπούλου

Γραμματεία

Χριστίνα Τσαλαμπαμπούνη

Γραμματεία

 

Επιστημονική Επιτροπή

Η Επιστημονική Επιτροπή, είναι 17 μελής και αποτελείται από στελέχη της Βιομηχανίας Τροφίμων με γνώσεις και εμπειρίες από τον ευρύτερο εθνικό και ευρωπαϊκό επιστημονικό χώρο. Η Επιτροπή, παρακολουθεί τις επιστημονικές και νομοθετικές εξελίξεις στον Εθνικό και ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό χώρο, γνωματεύει στα θέματα που τίθενται υπόψη της, από το Διοικητικό Συμβούλιο, και εισηγείται τις αναγκαίες δράσεις.  Παράλληλα, διαμορφώνει τις επιστημονικές θέσεις και απόψεις του Συνδέσμου και τον εκπροσωπεί κατά το αντικείμενό της, όπου χρειάζεται.  

Το Πρόγραμμα Δράσης της Επιτροπής, παρουσιάζεται στην αρχή κάθε χρόνου στο Διοικητικό Συμβούλιο.  Στο πλαίσιο αυτό και με βάση το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από τα Μέλη της, κατανέμονται οι αρμοδιότητες, ως προς την κύρια ευθύνη για κάθε μία από τις δράσεις στις οποίες θα επικεντρωθεί η Επιτροπή.  Η υλοποίηση των δράσεων υποστηρίζεται από την Υπηρεσία του Συνδέσμου καθώς και από Ομάδες Εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν τα Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς και εκπρόσωποι των Μελών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την αντίστοιχη δράση.

Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει 4 φορές τον χρόνο σε Ολομέλεια, ενώ για την άμεση παρακολούθηση βασικών θεμάτων, την υλοποίηση των δράσεων που αναλαμβάνει ο ΣΕΒΤ, αλλά και για την αντιμετώπιση θεμάτων που επείγουν, συγκαλείται σε μηνιαία βάση η «Συντονιστική Επιτροπή» της οποίας τα Μέλη είναι 8. Καθένα από τα Μέλη της «Συντονιστικής Επιτροπής», διαχειρίζεται θέματα του τομέα του και εκπροσωπεί τον ΣΕΒΤ σε σχέση με αυτά. Επιλεκτικά συγκροτούνται ειδικές Ομάδες Εργασίας με την αξιοποίηση τόσο των υπολοίπων Μελών της Επιτροπής, όσο και άλλων στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις από τα Μέλη του Συνδέσμου.

 

Ρόδιος Γαμβρός

Πρόεδρος - Συντονιστής

Δημήτρης Αλεξανδράκης

Μέλος (ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.)

Χρήστος Αποστολόπουλος

Μέλος (ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)

Νίκος Βαλέτ

Μέλος (CHIPITA AE)

Παναγιώτης Ζουζανέας

Μέλος (ΙΟΝ Α.Ε.)
Κάτια Βαρταλίτη

Μέλος (NESTLE HELLAS S.A.)

Γεράσιμος Βλασσόπουλος

Μέλος (UNILEVER Α.Ε.)

Γιώργος Κακογιάννης

Μέλος (ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.)

Γιάννης Μπάστας

Μέλος

Βασίλης Μπουκίδης

Μέλος (ΙΟΝ Α.Ε.)

Αριστέα Παττακού

Μέλος (MONDELEZ SA)

Ειρήνη Πατέρα

Μέλος (ELBISCO A.B.E.E.)

Ιωάννης Σμαρνάκης

Μέλος (PALLAS Α.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΗ)

Πέτρος Ταούκης

Μέλος (Σχολή Χημικών - Μηχανικών ΕΜΠ)

Μαριλίνα Τσετσώνη

Μέλος (COCA-COLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)

Νικολέτα Τουρναβίτη

Μέλος (COCA-COLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)

Ξένια Τσίτου

Μέλος (NESTLE HELLAS S.A.)

Νίκος Φαραντούρης

Μέλος (COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.)

Άρτεμις Χατζηγεωργίου

Μέλος (ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ)

Νέλλη Χρονοπούλου

Μέλος (FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ ΑΕ)