Αρχική Σελίδα H Οργανωτική Δομή

Οργανωτική Δομή

Γενική Συνέλευση

Εκπρόσωποι από όλα τα Μέλη - Εταιρείες και Κλαδικούς Συνδέσμους. 

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

9 Μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση κάθε τριετία.

Διοικητικό Συμβούλιο 2021-2024

Γιάννης Γιώτης

Πρόεδρος

Γρηγόρης Αντωνιάδης

Αντιπρόεδρος

Εμμανουήλ Καραμολέγκος 

Γενικός Γραμματέας

Ελένη Κεπενού

Ταμίας

Μαρία Αναργύρου-Νίκολιτς 

Μέλος

Νίκος Εμμανουηλίδης

Μέλος

Αλέξανδρος Κίκιζας 

Μέλος

Θανάσης Παπανικολάου 

Μέλος

Δέσποινα Τσαγγάρη

Μέλος

Βάσω Παπαδημητρίου 

Μέλος

Εκτελεστική Οργάνωση

O Πρόεδρος του ΣΕΒΤ ενεργεί με τη στήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο στελεχιακό δυναμικό του ΣΕΒΤ προΐσταται η Γενική Διευθύντρια. Για τη στήριξη και αποτελεσματική λειτουργία του Συνδέσμου, έχουν συσταθεί 9 Επιτροπές με επικεφαλής Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επικουρούμενα από αναπληρωτές – Μέλη, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την αντίστοιχη δράση. Οι συντονιστές κάθε Επιτροπής επιβλέπουν την υλοποίηση των πρωτοβουλιών της, φροντίζουν για τη διαμόρφωση των επίσημων θέσεων του Συνδέσμου και τον εκπροσωπούν κατά το αντικείμενό τους.

Η ομάδα του ΣΕΒΤ έχει την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση των σχέσεων του ΣΕΒΤ με τα Μέλη, την ενημέρωσή τους, την παρακολούθηση της διαδικασίας εξυπηρέτησής τους μέσω του αντίστοιχου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης, τη διεκπεραίωση της διαδικασίας εγγραφής των νέων Μελών και εισδοχής τους στον Σύνδεσμο. Παράλληλα, τηρείται και επικαιροποιείται οργανωμένο και ηλεκτρονικά επεξεργάσιμο Μητρώο Μελών. Βασική προτεραιότητα είναι η διαρκής εξέλιξη για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με στόχο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων των Μελών.

Βάσω Παπαδημητρίου

Γενική Διευθύντρια

Καλλιόπη Παλυβού

Υπεύθυνη Οικονομικού

Σοφία Σαββοπούλου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Νατάσα Καπετανάκου

Υπεύθυνη Προγραμμάτων

Ειρήνη Μαραβέλια

Υποστήριξη Διαχείρισης ‘Εργων & Δράσεων 

Αγγελική Φωτοπούλου 

Γραμματεία

 

Επιστημονική Επιτροπή

Η Επιστημονική Επιτροπή, είναι 17 μελής και αποτελείται από στελέχη της Βιομηχανίας Τροφίμων με γνώσεις και εμπειρίες από τον ευρύτερο εθνικό και ευρωπαϊκό επιστημονικό χώρο. Η Επιτροπή, παρακολουθεί τις επιστημονικές και νομοθετικές εξελίξεις στον Εθνικό και ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό χώρο, γνωματεύει στα θέματα που τίθενται υπόψη της, από το Διοικητικό Συμβούλιο, και εισηγείται τις αναγκαίες δράσεις.  Παράλληλα, διαμορφώνει τις επιστημονικές θέσεις και απόψεις του Συνδέσμου και τον εκπροσωπεί κατά το αντικείμενό της, όπου χρειάζεται.  

Το Πρόγραμμα Δράσης της Επιτροπής, παρουσιάζεται στην αρχή κάθε χρόνου στο Διοικητικό Συμβούλιο.  Στο πλαίσιο αυτό και με βάση το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από τα Μέλη της, κατανέμονται οι αρμοδιότητες, ως προς την κύρια ευθύνη για κάθε μία από τις δράσεις στις οποίες θα επικεντρωθεί η Επιτροπή.  Η υλοποίηση των δράσεων υποστηρίζεται από την Υπηρεσία του Συνδέσμου καθώς και από Ομάδες Εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν τα Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς και εκπρόσωποι των Μελών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την αντίστοιχη δράση.

Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει 4 φορές τον χρόνο σε Ολομέλεια, ενώ για την άμεση παρακολούθηση βασικών θεμάτων, την υλοποίηση των δράσεων που αναλαμβάνει ο ΣΕΒΤ, αλλά και για την αντιμετώπιση θεμάτων που επείγουν, συγκαλείται σε μηνιαία βάση η «Συντονιστική Επιτροπή» της οποίας τα Μέλη είναι 8. Καθένα από τα Μέλη της «Συντονιστικής Επιτροπής», διαχειρίζεται θέματα του τομέα του και εκπροσωπεί τον ΣΕΒΤ σε σχέση με αυτά. Επιλεκτικά συγκροτούνται ειδικές Ομάδες Εργασίας με την αξιοποίηση τόσο των υπολοίπων Μελών της Επιτροπής, όσο και άλλων στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις από τα Μέλη του Συνδέσμου.

 

Ρόδιος Γαμβρός

Πρόεδρος - Συντονιστής

Δημήτρης Αλεξανδράκης

Μέλος (ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.)

Χρήστος Αποστολόπουλος

Μέλος (ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)

Νίκος Βαλέτ

Μέλος (MONDELEZ HELLAS SA)

Παναγιώτης Ζουζανέας

Μέλος (ΙΟΝ Α.Ε.)
Κάτια Βαρταλίτη

Μέλος (NESTLE HELLAS S.A.)

Γεράσιμος Βλασσόπουλος

Μέλος (ΕΛΑΙΣ – UNILEVER HELLAS AE)

Βενετία Κεσσόγλου

Μέλος (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΕ «ΚΥΚΝΟΣ»)

Γιάννης Μπάστας

Μέλος

Βασίλης Μπουκίδης

Μέλος (ΙΟΝ Α.Ε.)

Αναστάστιος Μπουραντάς

Μέλος (BARILLA HELLAS SA)

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Μέλος (ΕΖΑ Α.Ε.)
Αριστέα Παττακού

Μέλος (MONDELEZ HELLAS SA)

Ειρήνη Πατέρα

Μέλος (ELBISCO A.B.E.E.)

Ζωή Πρεβενίου

Μέλος (COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.)

Μανώλης Ρεπάνης

Μέλος (ΜΕΛΙΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΤ)

Όλγα Σεβαστοπούλου

Μέλος (NESTLE HELLAS S.A.)

Ιωάννης Σμαρνάκης

Μέλος (ΛΑΒΔΑΣ ΑΕ ΖΑΧΑΡΩΔΗ)

Πέτρος Ταούκης

Μέλος (Σχολή Χημικών - Μηχανικών ΕΜΠ)

Μαριλίνα Τσετσώνη

Μέλος (COCA-COLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)

Νικολέτα Τουρναβίτη

Μέλος (COCA-COLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)

Άρτεμις Χατζηγεωργίου

Μέλος (ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ)