Αρχική Σελίδα H Διατροφή και Υγεία

Διατροφή και Υγεία

Ο ΣΕΒΤ πιστεύει, ότι για τη διατήρηση της υγείας, πρέπει να υιοθετείται μία ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή με τη λελογισμένη κατανάλωση όλων των τροφίμων, σε συνδυασμό με την επαρκή φυσική δραστηριότητα και τη σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών για τις υγιεινές διαιτητικές συνήθειες. 

Ο ΣΕΒΤ θεωρεί ότι η συνεχής πρόοδος που απαιτείται για τη βελτίωση της διατροφής μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν συνεργαστούν όλοι όσοι έχουν κάτι να συνεισφέρουν, εξασφαλίζοντας στον πολίτη - καταναλωτή την ενημέρωση και τη γνώση, που χρειάζεται, για να μπορεί να κάνει τις επιλογές του και να απολαμβάνει τη διατροφή του χωρίς αδικαιολόγητο άγχος. Η αντιμετώπιση δηλαδή της παχυσαρκίας, αποτελεί βήμα ευρείας κοινωνικής συναίνεσης και συνεργασίας: της Βιομηχανίας, των ΜΜΕ, των ειδικών επιστημόνων, της πολιτείας αλλά και των ίδιων των καταναλωτών.

Γι’ αυτό o ΣΕΒΤ πιστεύει ότι ο ενημερωμένος καταναλωτής, έχει ορθή καταναλωτική συνείδηση και κάνει καλύτερα τις διατροφικές του επιλογές. Στο πλαίσιο αυτό, προάγει τον διάλογο και την επικοινωνία με τους εθνικούς φορείς, τις ενώσεις προστασίας των καταναλωτών και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό τη διαμόρφωση Εθνικής διατροφικής πολιτικής για τον καταναλωτή και τη θέσπιση θεσμικού πλαισίου, που θα διασφαλίζει την προστασία του.