Αρχική Σελίδα H Αρχή 5: Υπεύθυνη διαφήμιση

Αρχή 5: Υπεύθυνη διαφήμιση

Ο ΣΕΒΤ δεσμεύεται να προωθήσει πρακτικές που διασφαλίζουν την αξιοποίηση αντικειμενικών και τεκμηριωμένων μηνυμάτων, αναγνωρίζοντας τη σημασία της διαφήμισης στην επικοινωνία με το ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Στο πλαίσιο αυτό:

 

  • O ΣΕΒΤ, σε συνεργασία με τον ΣΔΕ, προχωρά στην υιοθέτηση αρχών αυτοδέσμευσης για τη διαφήμιση και επικοινωνία στα τρόφιμα. Ο νέος αυτός Κώδικας περιλαμβάνει δεσμεύσεις όπως:
  1. Οι διατροφικοί ισχυρισμοί που μεταφέρονται στην επικοινωνία, πρέπει να τυγχάνουν επιστημονικής τεκμηρίωσης.
  2. Η διαφήμιση που απευθύνεται στα παιδιά δεν πρέπει να υποβαθμίζει τη σημασία του φυσικού τρόπου διαβίωσης, ούτε να υπονομεύει το ρόλο του γονέα ή να παραπλανεί τα παιδιά ως προς τις υγιεινές διαθρεπτικές ή άλλες ιδιότητες του προϊόντος.
  3. Η διαφήμιση δεν θα πρέπει να ενθαρρύνει την υπερβολική κατανάλωση προϊόντων που απευθύνονται κυρίως στα παιδιά.
  4. Οι αρχές αυτές θα προστεθούν στον υπάρχοντα Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας, τον οποίο, ως γνωστόν, στη χώρα μας εφαρμόζει το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας.