Αρχική Σελίδα H Αρχή 6: Συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους

Αρχή 6: Συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους

Ο ΣΕΒΤ δεσμεύεται να προκαλέσει και να συμμετάσχει δημιουργικά σε θεσμικό διάλογο μαζί με όλους τους κοινωνικούς εταίρους (Αρχές, επιστημονική κοινότητα, βιομηχανία, λιανεμπόριο, μαζικλη εστλιαση και καταναλωτλες), με στόχο:

 

 

  • Την εξεύρεση λύσεων στα θέματα διατροφής και φυσικής δραστηριότητας.
  • Την ενεργή συμμετοχή σε συζητήσεις, επιστημονική έρευνα, συνέδρια.
  • Την παρακίνηση / δέσμευση των Μελών για σχετικές δράσεις.