Αρχική Σελίδα H Αρχή 1: Καλύτερη ενημέρωση & εκπαίδευση των επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα διατροφής

Αρχή 1: Καλύτερη ενημέρωση & εκπαίδευση των επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα διατροφής

Ο ΣΕΒΤ δεσμεύεται να ενισχύσει την ενημέρωση των Μελών του στα θέματα διατροφής σε μόνιμη βάση, για να τους δώσει τη δυνατότητα να κατανοούν καλύτερα και να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τα θέματα που συνδέονται με την παχυσαρκία.

 

Στο πλαίσιο αυτό:

  • Θα ενημερώνει όλα τα Μέλη του σε θέματα διατροφής.
  • Θα οργανώνει σεμινάρια εκπαιδευτικά / ενημερωτικά, με στόχο την κατανόηση της σημασίας της διατροφής στο σχεδιασμό και την επικοινωνία των νέων προϊόντων τους.
  • Θα προτείνει στα Μέλη του να γίνουν παράδειγμα προς μίμηση για όλη την αλυσίδα διατροφής, οργανώνοντας και προωθώντας μέσα στις εγκαταστάσεις τους δράσεις για την ενημέρωση/ εκπαίδευση όλων των εργαζομένων τους σχετικά με τη συμβολή της ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής σε συνδυασμό με την επαρκή φυσική δραστηριότητα, στη διατήρηση της υγείας.