Αρχική Σελίδα H Αρχή 2: Πληροφόρηση μέσω της επισήμανσης στην ετικέτα

Αρχή 2: Πληροφόρηση μέσω της επισήμανσης στην ετικέτα

Ο ΣΕΒΤ δεσμεύεται να παροτρύνει τα Μέλη του για την ευρύτερη δυνατή, εθελοντική αναγραφή των διατροφικών πληροφοριών στις ετικέτες των προϊόντων τους, αν και η ισχύουσα Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία δεν επιβάλλει την διατροφική επισήμανση.

 

 

Στο πλαίσιο αυτό:

 • Θα προτείνει στα Μέλη του, ως ελάχιστη ενημέρωση, την εύκολη και κατανοητή από τον καταναλωτή επισήμανση των 4 βασικών διατροφικών παραμέτρων όπως:
  • Ενέργεια
  • Λιπαρά
  • Πρωτεΐνες
  • Υδατάνθρακες
 • Θα μελετήσει την αναγραφή της Συνιστώμενης Ημερήσιας Δόσης (ΣΗΔ).
 • Θα προτείνει την ανάληψη κοινής δράσης, μαζί με άλλους εντεταλμένους για το σκοπό αυτό φορείς, για πρωτοβουλίες ενημέρωσης και για την έκδοση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων, που θα επεξηγούν τις διατροφικές πληροφορίες και θα συμβάλλουν στην πιο συνειδητή επιλογή του καταναλωτή.
 • Θα προωθήσει τόσο σε επίπεδο προσαρμογής της Εθνικής Νομοθεσίας, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής από τα Μέλη του, τη χρήση ισχυρισμών βασισμένων σε επιστημονικά δεδομένα.