Αρχική Σελίδα H Αρχή 3: Περισσότερες επιλογές στα παραγόμενα προϊόντα

Αρχή 3: Περισσότερες επιλογές στα παραγόμενα προϊόντα

Ο ΣΕΒΤ δεσμεύεται να ενθαρρύνει τα Μέλη του στην ανάπτυξη νέων ή στην βελτίωση υπαρχουσών συνταγών, με σκοπό τη διεύρυνση των προσφερόμενων δυνατοτήτων επιλογής του καταναλωτή, απαντώντας έτσι στις σημερινές ανάγκες του για ισορροπημένη διατροφή.

 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνει στα Μέλη του, να διευρύνουν την ποικιλία των προσφερόμενων προϊόντων, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τη σύνθεση και την προώθησή τους, με προσοχή στα όρια τις υπάρχουσας τεχνολογίας και επιστημονικής γνώσης για την διατήρηση της ασφάλειας των παρεχόμενων προϊόντων, αλλά και με σεβασμό στις γευστικές απαιτήσεις και προτιμήσεις του καταναλωτή.