Αρχική Σελίδα H Αρχή 4: Εκπαίδευση του καταναλωτικού κοινού & προώθηση της υγιεινής διαβίωσης και της φυσικής δραστηριότητας

Αρχή 4: Εκπαίδευση του καταναλωτικού κοινού & προώθηση της υγιεινής διαβίωσης και της φυσικής δραστηριότητας

Ο ΣΕΒΤ δεσμεύεται, σε συνεργασία με άλλους φορείς, να υποστηρίξει ενεργά μία θεσμική καμπάνια για την ενημέρωση και εκπαίδευση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τη συμβολή υιοθέτησης ενός υγιούς τρόπου ζωής και φυσικής δραστηριότητας στη διατήρηση της υγείας.

 

Στο πλαίσιο αυτό:

  • Θα παροτρύνει τα Μέλη του να αξιοποιήσουν τη συσκευασία και γενικότερα την επικοινωνία / διαφήμιση των προϊόντων τους (με κατάλληλη ετικέτα ή διαφημιστικό έντυπο, τηλέφωνο επικοινωνίας, web site, αφίσες κλπ), ως ένα μέσο ταχύτερης και αποτελεσματικής επικοινωνίας για τη διάχυση των παραπάνω μηνυμάτων.
  • Θα μελετήσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης ερευνών ή πιλοτικών προγραμμάτων, που συμβάλλουν στη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας.
  • Θα επικαιροποιεί και θα εμπλουτίζει συστηματικά την ιστοσελίδα του, ώστε να μπορούν να ενημερώνονται οι καταναλωτές που την επισκέπτονται σχετικά με τη συμβολή της ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής, σε συνδυασμό με την επαρκή φυσική δραστηριότητα, στη διατήρηση της υγείας.