Αρχική Σελίδα H Έρευνα ΣΕΒΤ για την Ανασύνθεση 2010-2020

Έρευνα ΣΕΒΤ για την Ανασύνθεση 2010-2020

Ένα από τα κύρια ζητήματα που τίθενται στη Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,και το οποίο αποτελεί προτεραιότητα της Βιομηχανίας Τροφίμων, είναι η Ανασύνθεση των τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα τη μετάβαση σε πιο ισορροπημένες και υγιεινές διατροφικές συνήθειες, ο ΣΕΒΤ ανανέωσε την έρευνα που ξεκίνησε το 2018, που αποτυπώνει τις δράσεις που έχουν αναλάβει τα τελευταία χρόνια οι βιομηχανίες του κλάδου για την Ανασύνθεση των προϊόντων τους, καθώς και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τα οποία αποτελούν υγιεινότερες επιλογές.

Από τα αποτελέσματα, αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά η συνεχής προσπάθεια των επιχειρήσεων να βελτιστοποιήσουν, κατά το δυνατό, τα προϊόντα διατροφής, σύμφωνα με τους παραπάνω άξονες, χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση τους. Πιο έντονη όμως καταγράφεται η τάση για ανάπτυξη νέων διατροφικών προτάσεων, με πιο υγιεινά χαρακτηριστικά, προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες τάσεις και στο αυξημένο ενδιαφέρον για πιο υγιεινές επιλογές.

2η έρευνα 2010-2020