Αρχική Σελίδα H Ευρωπαϊκά & Εθνικά Έργα

Ευρωπαϊκά & Εθνικά Εργα

Ο ΣΕΒΤ, πιστεύει ότι, η έρευνα στον τομέα των Tροφίμων και της Διατροφής πρέπει να αποτελεί υψηλή εθνική προτεραιότητα, αφενός για την προώθηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και αφετέρου για την διασφάλιση της ευημερίας των καταναλωτών. Πιστεύοντας ότι ο δρόμος για επιτυχία και επιβίωση στο σημερινό επιχειρηματικό τοπίο περνά υποχρεωτικά μέσα από την καινοτομία, η Βιομηχανία Τροφίμων υποστηρίζει ότι οι δαπάνες, που κατευθύνονται σε έρευνα αποτελούν επένδυση  για το μέλλον, που δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ο ΣΕΒΤ έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση ανταγωνιστικών εθνικών και ευρωπαϊκών έργων. Από το 2004 και μετά, έχει υλοποιήσει 39 χρηματοδοτούμενα έργα από 11 Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Οι βασικοί στόχοι της υλοποίησης των εθνικών και ευρωπαϊκών έργων είναι:

  • Η δημιουργία υποδομών πληροφόρησης, ενημέρωσης, δικτύωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων.
  • Η εκπόνηση μελετών - ερευνών σε εξειδικευμένα κλαδικά θέματα (ασφάλεια τροφίμων, υγιεινή διατροφή, βιώσιμη παραγωγή, καινοτομία, εκπαίδευση,  κλπ).
  • Η ενεργός συμμετοχή στο εθνικό και ευρωπαϊκό ερευνητικό γίγνεσθαι.
  • Η εξοικείωση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές.
  • Η ανάπτυξη και ενδυνάμωση της διεθνούς δικτύωσης.

                  

O ΣΕΒΤ συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά & Εθνικά έργα είτε ανεξάρτητα είτε ως μέλος της κοινοπραξίας SPES (Spread European Safety) ή της κοινοπραξίας ECOTROPHELIA EEIG.

Η κοινοπραξία SPES αποτελείται από 9 Συνδέσμους (FEDERALIMENTARE-Ιταλία, ΑΝΙΑ-Γαλλία, FFDI-Δημοκρατία της Τσεχίας, LVA-Αυστρία, FIAB-Ισπανία, FIPA-Πορτογαλία, SETBIR-Τουρκία, ΣΕΒΤ-Ελλάδα, CCIS-CAFE-Σλοβενία) και έχει ως στόχο τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον Κλάδο των Τροφίμων καθιστώντας τους Εθνικούς Συνδέσμους Τροφίμων το συνδετικό κρίκο μεταξύ της Βιομηχανίας Τροφίμων και της ερευνητικής κοινότητας.

Η κοινοπραξία ECOTROPHELIA EEIG αποτελείται από 8 Εταίρους (ΣΕΒΤ / Ελλάδα- ΑΝΙΑ / Γαλλία, FIAB / Ισπανία, CCIS-CAFÉ / Σλοβενία, FDE / Βέλγιο, FII / Ισλανδία, LVA / Αυστρία και το Βιομηχανικό & Εμπορικό Επιμελητήριο του Vaucluse (CCI Vaucluse) και έχει ως στόχο την προώθηση της καινοτομίας και τη διασύνδεση της Επιστημονικής Κοινότητας με τον παραγωγικό ιστό της Ευρώπης.