Αρχική Σελίδα H Εμπειρογνώμονες στα θέματα του μοντέλου της ανοιχτής καινοτομίας συζητούν στα πλαίσια του συνέδριου του OPEN NEW FOOD

Εμπειρογνώμονες στα θέματα του μοντέλου της ανοιχτής καινοτομίας συζητούν στα πλαίσια του συνέδριου του OPEN NEW FOOD

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια το τελικό συνέδριο του έργου OPEN NEW FOOD. Στόχος του έργου ήταν η διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την κατάρτιση των στελεχών της Βιομηχανίας τροφίμων, πάνω σε θέματα, που αφορούν στο μοντέλο της ανοιχτής καινοτομίας. Στην Ελλάδα το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα έλαβε χώρα από τις 29 Ιουνίου έως τις 23 Ιουλίου 2015.

Το Συνέδριο έγινε με στόχο να παρουσιαστούν τα κύρια αποτελέσματα του έργου που ήταν:

  • To εκπαιδευτικό υλικό, που αναπτύχθηκε από τα Πανεπιστήμια του Aalborg και της Γάνδης και προσαρμόστηκε από τους Εθνικούς Συνδέσμους στις ανάγκες της κάθε χώρας (Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Βέλγιο και Δανία).
  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία έχει αναρτηθεί το εκπαιδευτικό υλικό στη γλώσσα της κάθε συμμετέχουσας χώρας.
  • Η διεξαγωγή του εκπαιδευτικού σεμιναρίου σε 6 χώρες, όπου εκπαιδευτήκαν συνολικά περισσότερα από 150 στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων του Aalborg και της Γάνδης, που ήταν υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, παρουσίασαν συνοπτικά το εν λόγω υλικό ενώ το συνέδριο έκλεισε με ένα στρογγυλό τραπέζι, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι του έργου καθώς και εμπειρογνώμονες από την περιοχή της Βαλένθια, που συζήτησαν για τις προοπτικές του μοντέλου της ανοικτής καινοτομίας στη Βιομηχανία τροφίμων καθώς και τα προβλήματα, που υπάρχουν για την εφαρμογή του.   Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.opennewfood.eu