Αρχική Σελίδα H Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Aνοικτή Kαινοτομία»

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Aνοικτή Kαινοτομία»

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Aνοικτή Kαινοτομία»

Ευρωπαϊκό Έργο OPEN NEW FOOD

Ο ΣΕΒΤ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για την προώθηση της καινοτομίας διοργάνωσε από τις 29 Ιουνίου 2015 εως τις 21 Ιουλίου 2015, εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την Ανοικτή Καινοτομία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου OPEN NEW FOOD, που έχει ως στόχο την κατάρτιση των στελεχών της Βιομηχανίας τροφίμων, πάνω σε θέματα, που αφορούν στην καινοτομία και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβειο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) & του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και με τη συμβολή του ΕΦΕΤ.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να παρουσιαστούν οι βασικές αρχές, που διέπουν το μοντέλο της ανοικτής καινοτομίας με στόχο την ευαισθητοποίηση των στελεχών των Επιχειρήσεων Τροφίμων και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες, απέκτησαν:

 • γνώσεις σχετικά με τη σημασία της ανοιχτής καινοτομίας και της συνεργασίας στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας,
 • γνώσεις σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού των ευκαιριών για καινοτομία,
 • καλύτερη αντίληψη για τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της επιχείρησής τους σε συνάρτηση με την καινοτομία, και
 • δεξιότητες σχετικά με τρόπο πρακτικής εφαρμογής αυτών των γνώσεωνστην επιχείρησή τους.

Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνονταν σε στελέχη επιχειρήσεων, που εργάζονται στα Τμήματα:

 • Έρευνας & Ανάπτυξης.
 • Ποιότητας.
 • Παραγωγής.
 • Μάρκετινγκ.
 • Logistic.

Εκπαιδευτές του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν:

 • Γ. Δουκίδης, Ν. Παπαλεξανδρή & Λ. Ιωάννου/ ΜοΚΕ ΟΠΑ
 • Γ. Καλογήρου, Α. Τσακανίκας & Ι. Καστέλλη/ ΜοκΕ ΕΜΠ
 • Γ. Γαροφαλάκης / ΕΦΕΤ
 • Β. Παπαδημητρίου & Φ. Σάλτα / ΣΕΒΤ

Η μεθοδολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτέλεσε συνδιασμό κλασσικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων και webseminars μέσω on-line πλατφόρμας.

Υποχρεωτικές ενότητες: 16 ώρες.

 • 2 Κλασσικά εκπαιδευτικά σεμινάρια (12 ώρες): Θεωρητική Ενότητα 1 & Πρακτική Ενότητα 1.
 • 2 Οn-line σεμινάρια (4 ώρες): Θεωρητική Ενότητα 2α & Πρακτική Ενότητα 3α.

Προαιρετικές ενότητες: 4 ώρες.

 • 3 Οn-line σεμινάρια: Θεωρητικές Ενότητες 2β & 3β & Πρακτική ενότητα 2.

Στο παρακάτω σχήμα, φαίνεται η ακριβής δομή του σεμιναρίου, όπου χωρίζεται σε 5 Θεωρητικές ενότητες (μπλε χρώμα) και σε 2 Πρακτικές ενότητες (πράσινο χρώμα).

Πρόγραμμα