Αρχική Σελίδα H Η Κοινοπραξία

Η Κοινοπραξία

Το έργο συντονίζεται από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων της Περιφέρειας της Βαλένθιας - FEDACOVA ενώ η κοινοπραξία αποτελείται συνολικά από 7 εταίρους.

  • FEDACOVA: Είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφίμων της Περιφέρειας της Βαλένθια εκπροσωπώντας τη Βιομηχανία Τροφίμων αναφορικά με τις ανάγκες της ως προς εργασιακά, νομικά, επιχειρηματικά, τεχνολογικά και εκπαιδευτικά θέματα. 
  • SETBIR: Είναι ένας Σύνδεσμος, που δημιουργήθηκε το 1976 για την ανάπτυξη των Κλάδων των Βιομηχανιών του Κρέατος και των Γαλακτοκομικών στην Τουρκία.
  • ΣΕΒΤ: Ο ΣΕΒΤ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων) είναι το επίσημο όργανο εκπροσώπησης της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο. Μέλη του Συνδέσμου είναι Κλαδικοί Σύνδεσμοι και επιχειρήσεις του Κλάδου. Οι κύριες δραστηριότητες του ΣΕΒΤ σχετίζονται με την Ασφάλεια & Ποιότητα των Τροφίμων, τη Διατροφή, τη Νομοθεσία Τροφίμων, την Έρευνα & Καινοτομία, την Επικοινωνία, τη Αγροτική & Βιομηχανική Πολιτική και το Περιβάλλον. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Food for Life’, ο ΣΕΒΤ έχει δημιουργήσει την Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα ‘Food for Life’, που αποτελεί ένα ισχυρό δίκτυο από εταιρείες τροφίμων, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δημόσιους φορείς χρηματοδότησης και τεχνολογικά ινστιτούτα, που εργάζονται για τον προσδιορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων της Βιομηχανίας Τροφίμων. 
  • FFDI: Είναι ένας Σύνδεσμος ειδικών συμφερόντων των Βιομηχανιών Τροφίμων & Ποτών, που δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας.
  • Πανεπιστήμιο Aalborg: Το Κέντρο Βιομηχανικής Παραγωγής (CIP) του Πανεπιστημίου του  Aalborg ιδρύθηκε το 1999 και από τότε έχει δεσμευτεί να υπηρετεί ως εθνικό κέντρο αριστείας τον τομέα της Βιομηχανικής παραγωγής. Το CIP έχει μια ειδική ομάδα έρευνας, που εστιάζει στη Διοίκηση της Καινοτομίας και πραγματοποιεί διάφορα έργα με τη Βιομηχανία Τροφίμων.
  • AINIA: Η AINIA είναι ένα τεχνολογικό κέντρο, που αποτελείται από περισσότερες από 900 επιχειρήσεις κυρίως του Κλάδου των Τροφίμων. Προσφέρει διάφορες υπηρεσίες, όπως έργα έρευνας & ανάπτυξης, τεχνολογική υποστήριξη, εξειδικευμένη εκπαίδευση, νομοθεσία τροφίμων ενώ έχει μεγάλη εμπειρία σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και διάχυσης.
  • Πανεπιστήμιο Γάνδης: Το Πανεπιστήμιο της Γάνδης προσφέρει υψηλής ποιότητας, εκπαίδευση βασισμένη στην έρευνα σε όλους τους ακαδημαϊκούς κλάδους. Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας, και ιδίως το τμήμα του Μάρκετινγκ Γεωργικών Τροφίμων και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας αναπτύσσει κοινωνικο-οικονομικές και τεχνικές μάρκετινγκ για τον αγροδιατροφικό τομέα.