Αρχική Σελίδα H Το ερωτηματολόγο του PestNu για τους πολίτες: Πείτε μας τη γνώμη σας!!!

Το ερωτηματολόγο του PestNu για τους πολίτες: Πείτε μας τη γνώμη σας!!!

Στα πλαίσια του έργου PestNu αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο για να διερευνηθούν οι απόψεις και αντιλήψεις των πολιτών σχετικά με τα βασικά ζητήματα του έργου, δηλαδή τις Αγρο-οικολογικές πρακτικές, τις διαφορές μεταξύ της συμβατικής και της βιολογικής γεωργίας και της χρήσης ψηφιακών και διαστημικών τεχνολογιών / τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας στην αγροτική παραγωγή. Οι απαντήσεις από την έρευνα θα συμβάλουν στον καλύτερο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του έργου.

Μας ενδιαφέρει πολύ να ακούσουμε τη γνώμη σας ως πολίτες σχετικά με τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και την απώλεια των θρεπτικών συστατικών μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας σε συνδυασμό με βιολογικές πρακτικές. Οι απαντήσεις σας θα συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε με τη Συντονίστρια του Έργου, Δρ. Ρία Πεχλιβάνη / ΕΚΕΤΑ (riapechl@iti.gr) ή με την Υπεύθυνη έρευνας, Δρ Φωτεινή Σάλτα/ΣΕΒΤ (fotsal@sevt.gr).