Αρχική Σελίδα H On-line repository

On-line repository

On-line repository

Αυτή η on-line πλατφόρμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, έχει στόχο να παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση και υλικό προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο τα ευρήματα του έργου, ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή του.

Ανακαλύψτε το!