Αρχική Σελίδα H Ερωτηματολόγιο PestNu

Ερωτηματολόγιο PestNu

Οι απόψεις της αλυσίδας τροφίμων για τη χρήση τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας και τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων

Το PestNu είναι το ακρωνύμιο του ευρωπαϊκού έργου Horizon 2020 European Green Deal (LC-GD-6-1-2020) που θα φέρει συστημικές λύσεις στην κυκλική οικονομία κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων από το αγρόκτημα στο πιάτο, χρησιμοποιώντας ψηφιακές και διαστημικές τεχνολογίες αιχμής σε συνδυασμό με αγρο-οικολογικές και βιολογικές πρακτικές. Στόχος του έργου είναι η μείωση της εξάρτησης από επικίνδυνα φυτοφάρμακα, η μείωση της απώλειας θρεπτικών συστατικών από τα λιπάσματα και η μετάβαση προς τη μηδενική ρύπανση των υδάτων, του εδάφους και του αέρα και, τελικά, της χρήσης λιπασμάτων.

 

Η κοινοπραξία του PestNU (20 εταίροι από 9 διαφορετικές χώρες της ΕΕ) στοχεύει, εντός 36 μηνών, να αναπτύξει περαιτέρω εφαρμόσει δοκιμές στο πεδίο και επιδείξει  σε πραγματικές συνθήκες, νέες ψηφιακές και διαστημικές τεχνολογίες αιχμής (π.χ. ρομπότ, αισθητήρες, συστήματα αποστολής παρατήρησης της Γης κ.λπ.) σε συνδυασμό με αγρο-οικολογικές και βιολογικές πρακτικές (π.χ. σύστημα αυτοματοποιημένης ανακύκλωσης γεωργικών αποβλήτων, βιολιπασμάτα, βιοπαρασιτοκτόνα κ.λπ.) σε νέα κυκλικά συστήματα παραγωγής τροφίμων, όπως αυτά της υδροπονίας και της ενυδρειοπονίας ως κλειστά/ημίκλειστα υδροπονικά θερμοκήπια και σε καλλιέργειες λαχανικών ανοιχτού αγρού, υπό διαφορετικές συνθήκες, εδάφη και καλλιέργειες (τομάτα, αγγούρι, πιπεριά, μαρούλι).

 

Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο για να διερευνηθούν οι απόψεις των επαγγελματιών της αλυσίδας τροφίμων σχετικά με τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και την απώλεια των θρεπτικών συστατικών μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας σε συνδυασμό με βιολογικές πρακτικές. Οι απαντήσεις από την έρευνα θα μας καθοδηγήσουν και θα μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε καλύτερα τις δραστηριότητες του έργου.

 

Μας ενδιαφέρει πολύ να ακούσουμε τη γνώμη σας σχετικά με τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και την απώλεια των θρεπτικών συστατικών. Οι απαντήσεις σας θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και θα συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του έργου. Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατήστε εδώ.

 

Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε με τη Συντονίστρια του Έργου, Δρ. Ρία Πεχλιβάνη / ΕΚΕΤΑ (riapechl@iti.gr) ή με την Υπεύθυνη έρευνας, Δρ Φωτεινή Σάλτα/ΣΕΒΤ (fotsal@sevt.gr).