Αρχική Σελίδα H Ευρωπαϊκά & Εθνικά Έργα / PestNu

Το ερωτηματολόγο του PestNu για τους πολίτες: Πείτε μας τη γνώμη σας!!!

Στα πλαίσια του έργου PestNu αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο για να διερευνηθούν οι απόψεις και αντιλήψεις των πολιτών σχετικά με τα βασικά ζητήματα του έργου, δηλαδή τις Αγρο-οικολογικές πρακτικές, τις διαφορές μεταξύ της συμβατικής και της βιολογικής γεωργίας και της χρήσης ψηφιακών και διαστημικών τεχνολογιών / τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας στην αγροτική παραγωγή. »

Ερωτηματολόγιο PestNu

Οι απόψεις της αλυσίδας τροφίμων για τη χρήση τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας και τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο για να διερευνηθούν οι απόψεις των επαγγελματιών της αλυσίδας τροφίμων σχετικά με τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και την απώλεια των θρεπτικών συστατικών μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας σε συνδυασμό με βιολογικές πρακτικές »