Αρχική Σελίδα H Ευρωπαϊκά & Εθνικά Έργα / PestNu

Ερωτηματολόγιο PestNu

Οι απόψεις της αλυσίδας τροφίμων για τη χρήση τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας και τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο για να διερευνηθούν οι απόψεις των επαγγελματιών της αλυσίδας τροφίμων σχετικά με τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και την απώλεια των θρεπτικών συστατικών μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας σε συνδυασμό με βιολογικές πρακτικές »