Αρχική Σελίδα H Ευρωπαϊκά & Εθνικά Έργα / FOODPRINT

Το Εργαλείο FOODPRINT

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου LIFE FOODPRINT δημιουργήθηκε ένα καινοτόμο λογισμικό εργαλείο για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες (π.χ. κατανάλωση ενέργειας, διαχείρισης υδάτων και λυμάτων, μεταφορές κ.α.). »

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις τροφίμων

Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιείται ένα πιλοτικό πρόγραμμα ενεργειακών επιθεωρήσεων σε 6 επιχειρήσεις τροφίμων, εκ των οποίων 4 είναι από την Ελλάδα και 2 από την Ιταλία, για να μπορέσει να γίνει δυνατή η επίδειξη του καινοτόμου λογισμικού εργαλείου, που θα αναπτυχθεί. »