Αρχική Σελίδα H Ευρωπαϊκά & Εθνικά Έργα / VITASTEV

Τα αποτελέσματα του VITASTEV

Τα αποτελέσματα του VITASTEV

Ο ΣΕΒΤ συμμετέχει στο έργο VITASTEV «Design and Development of Low GI Foods based on sweetening compounds isolated from Stevia rebaudiana cultivated in China and enriched with vitamins A and D», που χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ υπό το πρόγραμμα «Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας», έχει τριετή διάρκεια και συντονίζεται από την ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ. »