Αρχική Σελίδα H Ευρωπαϊκά & Εθνικά Έργα / SINERGIA

Ευρωπαϊκό έργο SINERGIA: Αποτελέσματα

Ενα έργο για την εξοικονόμηση ενέργειας στη Βιομηχανία Τροφίμων

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2015, το ευρωπαϊκό έργο SINERGIA, που είχε ως στόχο την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις επιχειρήσεις Τροφίμων, αφού εκπληρώθηκαν πλήρως όλοι οι στόχοι του. »

Συνέδριο SINERGIA «Energy efficiency in Mediterranean agrofood SMEs», Μασσαλία, 20/3/2015

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου SINERGIA, που στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις Τροφίμων, διοργανώθηκε από το Γαλλικό Οργανισμό CRITT, στη Μασσαλία, στις 20 Μαρτίου 2015, Συνέδριο, με θέμα «Energy efficiency in Mediterranean agrofood SMEs». »