Αρχική Σελίδα H Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση;

Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση;

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

  • Συμμετοχή στη διεξαγωγή ετήσιας έρευνας συμμόρφωσης. Για τις ανάγκες της έρευνας κάθε συμμετέχουσα εταιρεία θα πρέπει, όταν της ζητηθεί: να αποστείλει κατάλογο των προϊόντων της τα οποία διαφημίστηκαν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (το οποίο θα οριστεί) και να αναγράφει δίπλα σε κάθε προϊόν κατά πόσον η επικοινωνία πληροί τα διατροφικά κριτήρια του Pledge.
  • Η έρευνα θα διεξαχθεί για την τηλεοπτική διαφήμιση, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τις εταιρικές ιστοσελίδες. Την ανάλυση των τηλεοπτικών διαφημίσεων θα αναλάβει η Media Risk, εταιρεία πληροφόρησης, δεδομένων και μετρήσεων και την ανάλυση της online διαφήμισης θα αναλάβει το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας.