Αρχική Σελίδα H Από πότε θα ισχύουν οι δεσμεύσεις ως προς τα κριτήρια συμμόρφωσης;

Από πότε θα ισχύουν οι δεσμεύσεις ως προς τα κριτήρια συμμόρφωσης;

Στόχος είναι το Ελληνικό Pledge να ξεκινήσει την 1/5/2022. Το μεσοδιάστημα θα αξιοποιηθεί στην προσέλκυση και εγγραφή των εταιρειών στην πρωτοβουλία.