Αρχική Σελίδα H Ποια είναι τα βασικά κριτήρια συμμόρφωσης;

Ποια είναι τα βασικά κριτήρια συμμόρφωσης;

Το Ελληνικό Pledge υιοθετεί τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού pledge, τα όποια έχουν αναθεωρηθεί τον Ιούλιο 2021. Σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια, το νέο ηλικιακό όριο είναι αυτό των 13 ετών. Οι εκπομπές που χαρακτηρίζονται «παιδικές» είναι αυτές που το κοινό τους είναι τουλάχιστον κατά 30% παιδιά κάτω των 13 ετών.