Αρχική Σελίδα H Ποιες εταιρείες μπορούν να συμμετέχουν:

Ποιες εταιρείες μπορούν να συμμετέχουν:

  • Εταιρείες που διαφημίζουν προϊόντα σε παιδιά κάτω των 13 ετών και οι οποίες με αυτόν τον τρόπο δεσμεύονται ότι είναι σύμφωνα με τα διατροφικά κριτήρια που έχουν τεθεί.
  • Εταιρείες οι οποίες δεν διαφημίζουν καθόλου σε παιδιά κάτω των 13 ετών και παρόλα αυτά στηρίζουν την πρωτοβουλία.