Αρχική Σελίδα H Γιατί να συμμετέχω;

Γιατί να συμμετέχω;

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων του κλάδου σε μια πρωτοβουλία αυτοδέσμευσης, όπως το Ελληνικό Pledge, έχει ως στόχο να αναδείξει το ενδιαφέρον και την ουσιαστική συμβολή της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών στην υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής ήδη από την παιδική ηλικία.

Στα πλαίσια αυτού, η διαφήμιση στα παιδιά  αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Η Ελληνική δέσμευση έρχεται να περιορίσει τη διαφήμιση προς τα παιδιά σε εκείνα τα προϊόντα τα οποία έχουν ένα διατροφικό προφίλ σύμφωνο με τα κριτήρια που έχει υιοθετήσει.