Αρχική Σελίδα H Τι κυρώσεις προβλέπονται;

Τι κυρώσεις προβλέπονται;

Για τις εταιρείες που θα εμφανίσουν κάποια απόκλιση από το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν προβλέπεται κυρωτικό σύστημα, παρά μόνο δέσμευση συμμόρφωσης.