Αρχική Σελίδα H Ποιος θα έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα;

Ποιος θα έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα;

Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία ξεχωριστά. Στον ΣΕΒΤ θα κοινοποιείται μόνο η γενική εικόνα, με το συνολικό ποσοστό συμμόρφωσης και όχι τα αναλυτικά αποτελέσματα.