Αρχική ΣελίδαH Τα μέλη

Τα μέλη

Μέλη του ΣΕΒΤ είναι Κλαδικοί Σύνδεσμοι της Βιομηχανίας Τροφίμων και επιχειρήσεις του κλάδου.

Οι κύριοι στόχοι του ΣΕΒΤ είναι: 

 1. η διασφάλιση υψηλού επιπέδου επικοινωνίας με τα Μέλη και
 2. η δυναμικότερη εκπροσώπηση της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων προς την Πολιτεία, τους Εταίρους και το κοινωνικό σύνολο.

Υπηρεσίες στα Μέλη του ΣΕΒΤ: 

Παρέχεται: 

 • Τεκμηριωμένη και συνεχής ενημέρωση για θέματα του Κλάδου
 • Υποστήριξη σε διοικητικά, νομοθετικά, εργασιακά και επιστημονικά θέματα
 • Εκπαίδευση - Κατάρτιση
 • Ενημέρωση για Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα 
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ειδικού και κλαδικού ενδιαφέροντος 

Αποστέλλεται:

 • Μηνιαίο Ενημερωτικό δελτίο 
 • Εγκύκλιοι 
 • Προκηρύξεις διαγωνισμών και Προγραμμάτων 
 • Οικονομικές Εκθέσεις και Μελέτες 
 • Αιτήματα για διεθνείς συνεργασίες 
 • Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για επιχειρηματικές αποστολές 

Τα συμφέροντά τους υποστηρίζονται με:

 • Παρεμβάσεις – γνωμοδοτήσεις σε νομοθετικά Εθνικά - Ευρωπαϊκά κείμενα
 • Συνεργασία με την ευρύτερη Δημόσια Διοίκηση και τους θεσμικούς φορείς της Ελληνικής κοινωνίας
 • Συμμετοχή σε επιτροπές διαμόρφωσης Εθνικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής (ΕΦΕΤ, ΟΠΕ, ΟΜΕΔ, FOODDRINKEUROPE, Ευρωπαϊκή Επιτροπή)