Αρχική ΣελίδαH Ευρωπαϊκό Εργο FOODPRINT

Ευρωπαϊκό Εργο FOODPRINT

Ευρωπαϊκό Εργο FOODPRINT

H πρωτοβουλία του Κλάδου των Τροφίμων για την προστασία του περιβάλλοντος

Η 1η συνάντηση εργασίας του έργου LIFE+ FOODPRINT με τίτλο «Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στη Βιομηχανία Τροφίμων» πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 14 Μαΐου 2015 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ, που είναι ο συντονιστής του έργου.

Η συνάντηση είχε ως στόχο να ενημερωθεί ο φορέας, που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του έργου, για την πρόοδό του και τις εργασίες, που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα. Στη φάση αυτή του έργου διενεργούνται ενεργειακές επιθεωρήσεις στις συμμετέχουσες εταιρείες, με στόχο να εντοπισθούν τα υψηλού ενδιαφέροντος σημεία, που ευθύνονται για τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του καινοτόμου λογισμικού εργαλείου. Επιπλέον έγινε συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων για την εκτίμηση της επίδρασης των κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στη Βιομηχανία Τροφίμων.