Αρχική Σελίδα H ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΕΤ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΕΤ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΕΤ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ: ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 διοργανώθηκε από τον ΕΦΕΤ στα πλαίσια των δράσεων του ως Εστιακό Σημείο της EFSA στην Ελλάδα, ημερίδα με τίτλο «Αξιολόγηση της επικινδυνότητας χημικών παραγόντων: Ενισχύοντας τις βάσεις για την ασφάλεια των τροφίμων», που στόχευε στην παρουσίαση εργαλείων και τρεχουσών πρακτικών για αξιολόγηση της επικινδυνότητας χημικών παραγόντων στα τρόφιμα, με αναφορές σε παραδείγματα εφαρμογών σε πρόσθετα και ρυπαντές.

Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Ι. Τσιάλτας, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ κ. Ε. Καλούσης, η εκπρόσωπος του αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα. Κ. Παντελή και ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Γ. Ντουνιάς.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ στο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Ο ΣΕΒΤ υποστηρίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει μία κεντρική αρχή ο ΕΦΕΤ, υπεύθυνη για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων στην αγορά, που έχει τον έλεγχο στο χώρο των επιχειρήσεων τροφίμων και λειτουργεί σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις για την καλύτερη προστασία του καταναλωτή και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.  Η ύπαρξη μίας ενιαίας Αρχής Ελέγχου διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και το συντονισμό των ελέγχων, ισχυροποιεί την εικόνα των ελέγχων στους καταναλωτές, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη τους στις Ελεγκτικές Αρχές και μειώνει το διοικητικό κόστος για το Κράτος και τις επιχειρήσεις».

Στην ημερίδα συμμετείχαν στελέχη Δημοσίων Φορέων, που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων, επιστήμονες από εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα, εκπρόσωποι ενώσεων καταναλωτή και στελέχη της Bιομηχανίας Tροφίμων.