Αρχική Σελίδα H ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Παρουσίαση του νέου Προγράμματος Εργασίας 2016-2017 της Κοινωνικής Πρόκλησης 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία, βιοοικονομία»

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, που είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, διοργάνωσε σε συνεργασία με την ΓΓΕΤ ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου Προγράμματος Εργασίας 2016-2017 της Κοινωνικής Πρόκλησης 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία, βιοοικονομία», την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 στο Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis.

Στην ημερίδα, από τον ΣΕΒΤ, συμμετείχε ο κ. Γ. Πίττας / ΔΣ ΣΕΒΤ με θέμα ομιλίας «Τα οφέλη των επιχειρήσεων από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020».

Για το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ και για τις υπόλοιπες παρουσιάσεις εδώ.