Αρχική ΣελίδαH BROKERAGE EVENT 2016

BROKERAGE EVENT 2016

BROKERAGE EVENT 2016

Έρευνα & Καινοτομία: Το κλειδί για την ανάπτυξη

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2016, το Brokerage event με θέμα «Έρευνα & Καινοτομία: Το κλειδί για την ανάπτυξη», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα "Food for Life" στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου FOODPRINT για 1η φορά στη Θεσσαλονίκη. H Βόρεια Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Κλάδο των Τροφίμων διαθέτοντας μια δραστήρια ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα γεγονός, που φάνηκε από την αυξημένη συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων.

O ΣΕΒΤ, παραμένοντας πιστός στη δέσμευσή του για την προώθηση της καινοτομίας ως σημαντικού πυλώνα της ανάπτυξης, με την εκδήλωση αυτή, ανέδειξε όχι μόνο τις δυνατότητες αλλά και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων μέσω της συνεργασίας της με ερευνητικούς φορείς (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα).

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του Brokerage Event ο κ. Ε. Καλούσης, Πρόεδρος του ΣΕΒΤ δήλωσε σχετικά: «Με τη σημερινή μας εκδήλωση καταφέρνουμε να αποδείξουμε ότι η επιτυχία και η διαρκής ανάπτυξη των επιχειρήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την καλλιέργεια μιας κουλτούρας, που στηρίζει την καινοτομία και μιας νοοτροπίας δεκτικής απέναντι στη διαρκή βελτίωση και την αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζουμε την ανάπτυξη μιας Εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία, ενθαρρύνουμε τις συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων τροφίμων και του ερευνητικού ιστού της χώρας και αναπτύσσουμε δράσεις και μηχανισμούς, που βοηθούν τις επιχειρήσεις μας να στραφούν σε καινοτόμες δραστηριότητες. Όραμα του ΣΕΒΤ είναι μια Ελλάδα ανάπτυξης, ευκαιριών, εκπαίδευσης και καινοτομίας με ανταγωνιστική και ανοιχτή οικονομία.   Μόνο έτσι  θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού θα αποτελέσει κίνητρο για επενδύσεις στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης της τεχνολογίας και η χώρα θα κρατήσει τους άξιους και μορφωμένους ανθρώπους της».

Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης εκπρόσωποι του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας και της Γ.Γ.  Έρευνας & Τεχνολογίας και ο Πρόεδρος του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 

Το κύριο μέρος της εκδήλωσης άνοιξε με τις παρουσιάσεις για τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία και  συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν τα παρακάτω θέματα:

 • The mission and the impact of the ETP to continue promoting research and innovation in the Food & Drink Sector, Prof. J. Weiss / European Technology Platform “Food for Life”.
 • Χρηματοδοτικά εργαλεία υποστήριξης έρευνας & καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο, Σ. Παυλέας / Ειδικός Σύμβουλος ΓΓΕΤ.
 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 - Κοινωνική Πρόκληση 2: Επισιτιστική ασφάλεια. Σύντομη παρουσίαση προγράμματος εργασίας 2017, Β. Πιτέλη / Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.
 • Νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Αρ. 185 «PRIMA» για τη θεματική περιοχή ΤΡΟΦΙΜΑ, Π. Χατζηνικολάου / ΓΓΕΤ.

Στη συνέχεια ο Δρ Δ. Λαδικός / Πρόεδρος της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας «Food for Life» παρουσίασε το θέμα «Βιομηχανία Τροφίμων & Ερευνητική Κοινότητα: Η συμβολή της συνεργασίας και της δικτύωσης στην προώθηση της Καινοτομίας».

Έπειτα ακολούθησε το Στρογγυλό Τραπέζι, με θέμα συζήτησης: «Βιομηχανία Τροφίμων & Ερευνητικοί Φορείς: Ενίσχυση της συνεργασίας τους μέσα από τον καθορισμό ερευνητικών προτεραιοτήτων και την ανάδειξη πετυχημένων μοντέλων συνεργασίας». Συντονιστές της ενότητας αυτής, ήταν η Καθ. του ΑΤΕΙΘ, κα Μ. Χασαπίδου και ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΣΕΒΤ, κ. Ρ. Γαμβρός. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι επικεφαλής των Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής ΤΠ, Καθ. Γ-Ι. Νυχάς / ΓΠΑ, Μ. Κροκίδα / ΕΜΠ & Δ. Σκάλκος / Παν. Αιγαίου και οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων κα Ε. Κουτσομητροπούλου / ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, κ. Χρ. Μουρτζιόπουλος / ΜΠΑΡΜΠΑ-ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ και κ. Κ. Κωνσταντινίδης / ΠΕΛΟΠΑΚ ΑΕ. Στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι υπάρχουν εμπόδια στη συνεργασία των Ερευνητικών Ιδρυμάτων &  Πανεπιστημίων με τη Βιομηχανία Τροφίμων καθώς και διαφορετικές προτεραιότητες αλλά και προσεγγίσεις μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητών. Έγινε σαφές από όλους ότι δεν υπάρχει δομημένη προσέγγιση των δυο μερών, η οποία θα πολλαπλασίαζε τις περιπτώσεις συνεργασιών και θα υπερνικούσε τυχόν οργανωτικά προβλήματα, ενώ η πλειονότητα των επιτυχημένων ιστοριών συνεργασίας βασίζονται στις προσωπικές σχέσεις εμπιστοσύνης, που έχουν αναπτυχθεί. Παράλληλα όμως, αναδείχθηκαν οι ευκαιρίες και τα οφέλη που προκύπτουν από τις συνεργασίες και υποβλήθηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις για τη βελτίωση του Ελληνικού συστήματος καινοτομίας με κυριότερη την ανάληψη περισσότερων πρωτοβουλιών από την Ελληνική ΤΠ για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της Ακαδημαικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Το επόμενο μέρος της εκδήλωσης αφορούσε στις παρουσιάσεις των ερευνητικών ομάδων από τους πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Συμμετείχαν συνολικά 12 ομάδες από το ΑΠΘ, ΑΤΕΙΘ, ΕΚΕΤΑ, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, Παν. Θεσσαλίας και ΤΕΙ Θεσσαλίας, όπου παρουσιάστηκαν οι συνθέσεις των ομάδων, τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και τα αποτελέσματα που έχουν ενδιαφέρον για τη Βιομηχανία Τροφίμων και συγκεκριμένα:

 • Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονική Σχολή, ΑΠΘ / Καθ. Κ. Μπιλιαδέρης
 • Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ / Καθ. Μ. Τσιμίδου
 • Τομέας Υγιεινής & Τεχνολογίας Τροφίμων, Κτηνιατρική Σχολή, ΑΠΘ / Καθ. Ι. Αμβροσιάδης
 • Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης / Καθ. Ε. Καλογιάννη
 • Τμήμα Διατροφής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης / Καθ. Αθ. Παπαδόπουλος
 • ΙΝΑΒ του ΕΚΕΤΑ / Δρ Α. Αργυρίου
 • Τομέας Αγροτεχνολογίας, ΙΕΤΕΘ, ΕΚΕΤΑ / Δρ. Θ. Μπαρτζάνας
 • Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Κολέγιο Περρωτής, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή / Δρ Τρ. Αδαμίδης
 • Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Παν. Θεσσαλίας / Καθ. Δ. Κουρέτας
 • Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος, Παν. Θεσσαλίας / Καθ. Π. Γιαννούλη
 • Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλίας / Καθ. Α. Μανούρας
 • Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας / Καθ. Α. Μουλάς

Το τελευταίο μέρος της εκδήλωσης περιελάβανε τις «Δράσεις Δικτύωσης», στη διάρκεια των οποίων έλαβαν χώρα οι συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της Βιομηχανίας Τροφίμων και των ερευνητικών ομάδων.

Παράλληλα με τις δράσεις δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν και 2 workshops. Το 1ο αφορούσε στο ευρωπαϊκό έργο FOODPRINT, όπου παρουσιάστηκαν τα βασικά του αποτελέσματα σχετικά με τον προσδιορισμό της συνολικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την πρωτογενή παραγωγή έως και την επεξεργασία και διανομή των τροφίμων και ενημερώθηκαν οι επιχειρήσεις του Κλάδου για την υπό ανάπτυξη δικτυακή πλατφόρμα υπολογισμού του Αποτυπώματος Άνθρακα για τα προϊόντα τους, η οποία θα τους παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας (efficiency) στις μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας τους. Το 2ο αφορούσε στο ευρωπαϊκό έργο KATANA, που προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες για να λάβουν καινοτόμες επιχειρήσεις τροφίμων οικονομική υποστήριξη και δωρεάν επιχειρηματική κατάρτιση.

Για την παρουσιάση της εκδήλωσης από τον τηλεοπτικό σταθμό TV100THESSALONIKI, πατήστε εδώ.

Δελτίο Τύπου