Αρχική Σελίδα H ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΒΤ 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΒΤ 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΒΤ 2015

Με μεγάλη επιτυχία και αυξημένο ενδιαφέρον, πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο “HILTON ATHENS” στις 23 Μαρτίου 2015, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Γενική Συνέλευση, είχε δύο μέρη, την Κλειστή και Ανοιχτή Συνεδρίαση.

 

 

Κλειστή Συνεδρίαση

Στο πρώτο μέρος, όπου ήταν παρόντα μόνο τα Μέλη του Συνδέσμου, η Συνεδρίαση ξεκίνησε με το Προεδρείο στο πάνελ να απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του ΣΕΒΤ, κ. Ε. Καλούση, τους δύο Αντιπροέδρους, κ.κ. Λ. Κόμη και Ι. Γίωτη και τον Ταμία, κ. Γ. Πίττα. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Ε. Καλούσης άνοιξε το πρώτο μέρος της Γενικής Συνέλευσης, μιλώντας στα Μέλη του ΣΕΒΤ για τα επιτεύγματα του Συνδέσμου το 2014 αλλά και τα έντονα προβλήματα, που καθημερινά αντιμετωπίζει η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων. Στη συνέχεια οι ομιλητές παρουσίασαν τα απολογιστικά και προϋπολογιστικά στοιχεία για την περίοδο 2014 -2015.

 

H Γενική Διευθύντρια του ΣΕΒΤ, κα Β. Παπαδημητρίου, παρουσίασε τον Απολογισμό Πεπραγμένων για το 2014, όπου έκανε μία σύντομη επισκόπηση των κυριοτέρων δράσεων και πρωτοβουλιών, θέσεων και προτάσεων  και εκδηλώσεων του ΣΕΒΤ την χρονιά, που πέρασε.  Συγκεκριμένα η  κα Β. Παπαδημητρίου είπε: «Το 2014 ήταν αδιαμφισβήτητα για τον ΣΕΒΤ ένα έτος πλούσιο σε προκλήσεις, γεγονότα και ευκαιρίες. Εργαστήκαμε σκληρά πάνω σε όλα τα καίρια ζητήματα, που επιδρούν στη βιομηχανία τροφίμων σχετικά με κάθε έναν από τους βασικούς μας πυλώνες, όπως: χάραξη πολιτικής σχετικά με τα τρόφιμα, πληροφόρηση καταναλωτών, έρευνα και καινοτομία, διατροφή και υγεία, ανταγωνιστικότητα και περιβάλλον. Καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, αναλάβαμε πρωτοβουλίες και υλοποιήσαμε δράσεις για την βελτίωση της φήμης και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και έγινε ανταλλαγή καλών πρακτικών και ιδεών, που μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση τους. Εξέχουσα θέση για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων σε επίπεδο οικονομίας και κοινωνίας κατέχουν η υποστήριξη της πρότασής μας στο Υπουργείο Ανάπτυξης για ανάπτυξη μιας σύγχρονης Βιομηχανικής Πολιτικής στον κλάδο και οι θέσεις - προτάσεις μας για την προώθηση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας στα πλαίσια του Προγράμματος Επανεκκίνηση. Τον Μάρτιο, στα πλαίσια της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδιοργανώσαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας και την Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Food for Life, Διεθνές Συνέδριο με στόχο την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού Κλάδου Τροφίμων και την ισορροπημένη και ασφαλή διατροφή των Ευ¬ρωπαίων πολιτών.  Επίσης διοργανώσαμε για 4η συνεχή χρονιά τον Eθνικό διαγωνισμό καινοτόμων προϊόντων ECOTROPHELIA και κερδίσαμε με το προϊόν CAROBITES την 3η θέση στον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό. Παράλληλα, συνεχίσαμε για μια ακόμη χρονιά να αναλαμβάνουμε σημαντικές εθνικές ή ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε συνεργασία με άλλους φορείς και υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας. Το 2014 παρακολουθήσαμε από κοντά τις εξελίξεις στον Κανονισμό για την Πληροφόρηση του Καταναλωτή και κατανοώντας τις ανάγκες και τους προβληματισμούς των Μελών μας διοργανώσαμε σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και τη Γενική Διεύθυνση της Ε.Ε. για την Υγεία και τους Καταναλωτές εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εφαρμογή του Καν. 1169/2011, στα πλαίσια του ευρωπαικού έργου NUAGE. Επίσης, συμμετείχαμε σε συντονισμένες δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η πρωτοβουλία SUSTAINABLEGREECE, και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα FOODPRINT για την προστασία του περιβάλλοντος. Εξακολουθήσαμε να είμαστε ενεργοί και υπεύθυνοι κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό και ευρωπαικό επίπεδο αναλαμβάνοντας σειρά δράσεων για να εξασφαλίσουμε,την προώθηση των θέσεων και προτάσεων του κλάδου σε όλα τα επίπεδα αξιοποιώντας τα δίκτυα συνεργασίας στα οποία συμμετέχουμε (FDE, SPES GEIE, ECOTROPHELIA EEIG, NTP Network). Επιπλέον, είχαμε ενεργή συμμετοχή σε πολλές ομιλίες, συνέδρια και εκδηλώσεις. Είχαμε ισχυρή παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ επεκτείναμε την παρουσία μας και στα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το αποτέλεσμα ήταν ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον από την Πολιτεία, τον τύπο, τις οργανώσεις αλλά και άλλους φορείς, που παρακολουθούν το έργο μας και επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μας».

Στη συνέχεια, ο κ. Γρ. Αντωνιάδης, Μέλος Δ.Σ. ΣΕΒΤ, παρουσίασε το Μοντέλο Ειδικών Περιγραμμάτων Θρεπτικών Συστατικών του WHO Europe, συνοψίζοντας, στην εθελοντική πρωτοβουλία των κορυφαίων εταιρείων τροφίμων και ποτών και της δέσμεύσης τους, να αλλάξουν τον τρόπο που διαφημίζουν προϊόντα τροφίμων που απευθύνονται σε παιδιά.

 

Ο Ταμίας,  κ. Γ. Πίττας, παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό Εσόδων και Δαπανών για τη χρήση 2014 και επεσήμανε την πιστή τήρηση του προϋπολογισμού. Κλείνοντας, πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες από το καταστατικό του Συνδέσμου, κάθε τριετία εκλογές, όπου η Γενική Συνέλευση εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τα εξής Μέλη:  Ε. Καλούσης, Λ. Κόμης, Ι. Γιώτης, Μ. Τάνες, Γ. Πίττας, Γρ. Αντωνιάδης, Κ. Καλλιμάνη, Ε. Καραμολέγκος & Α. Μαυριδόγλου.

Ανοικτή Συνεδρίαση

Η ανοιχτή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του Προέδρου του ΣΕΒΤ, κ. Ε. Καλούση στα Μέλη του Συνδέσμου, καθώς επίσης και εκπρόσωποι κυβερνητικών, ακαδημαϊκών  και παραγωγικών φορέων. Στο πάνελ, με θέμα «Ο Δρόμος για την Ανάπτυξη», συμμετείχαν οι κ. κ. Ε. Καλούσης, Ν. Φίλιππας / Καθηγητής Παν. Πειραιώς-Πρόεδρος Δ.Σ. & Επιστημονικός Δ/ντης KEΠΕ, Π. Παντελιάδης / Πρόεδρος Ομίλου Εταιρειών METRO ΑΕΒΕ, OPTIMA Α.Ε. & ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ και Π.  Καρκατσούλης / Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, ενώ, συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Αθ. Παπανδρόπουλος / Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων.

 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, στην παρουσίασή του, τόνισε για μια ακόμη φορά το γεγονός ότι η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς κλάδους με κύριο ρόλο στην οικονομία της χώρας μας. Επιπλέον αναφέρθηκε στο ρόλο της ανάπτυξης ως μονόδρομου για την έξοδο από την κρίση υπογραμμίζοντας ωστόσο πως κάτι τέτοιο προϋποθέτει τη λειτουργεία της πραγματικής οικονομίας καθώς και τη διασφάλιση ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την επιχειρηματικότητα, που θα προσελκύσει νέες επενδύσεις και θα συμβάλλει στη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στα κρίσιμα βήματα, που πρέπει να πραγματοποιηθούν, τα οποία αφορούν σε:

  • σταθερό οικονομικό, φορολογικό και διοικητικό περιβάλλον,
  • σοβαρές αποφάσεις που θα ιεραρχούν τις κλαδικές προτεραιότητες και απαιτούμενες επενδύσεις που μπορούν να στηρίξουν το δρόμο προς την ανάπτυξη,
  • ξεκάθαρες κατευθύνσεις ώστε οι κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις της χώρας να γνωρίζουν τους συγκεκριμένους στόχους, και
  • αποτελεσματικές πολιτικές, οι οποίες θα στηρίζουν τους λεγόμενους διεθνώς εμπορεύσιμους κλάδους (γεωργία, βιομηχανία, τουρισμό και ναυτιλία), που έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν νέο πλούτο και εισόδημα, να εξισορροπήσουν το ισοζύγιο πληρωμών και να αυξήσουν την απασχόληση.

Τέλος, ο κ. Καλούσης τόνισε πως: «Στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα ανάκαμψης. Με το σθένος, τη διάθεση για εντατική δουλειά και το πάθος για δημιουργία που μας διακατέχουν, ατενίζουμε το μέλλον του κλάδου μας και της οικονομίας μας με αισιοδοξία».

 

Ο κ. Ν. Φίλιππας, αποτυπώνοντας τη δυναμική στην παγκόσμια οικονομία, ανέφερε ως προτεραιότητα για επιστροφή στην βιώσιμη ανάπτυξη την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας της χώρας μας, από μια οικονομία βασιζόμενη στην κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων, σε μια ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία, ενώ, προϋπόθεση για την ανάπτυξη των εξαγωγών αποτελεί η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, με αύξηση του μεγέθους των εξαγωγικών επιχειρήσεων και διευκόλυνση των συνεργειών μεταξύ τους.

 

Για  αγορές και συγχωνεύσεις μίλησε και ο κ. Π. Παντελιάδης στον τομέα των Super Market και ανέφερε τις θετικές αλλαγές, που θα γίνουν με αυτό τον συγκεντρωτισμό, όπως η καλύτερη στελέχωση των εταιριών με άτομα με επιστημονικό υπόβαθρο και έμπειρα, τα οποία θα φέρουν άλλο τρόπο σκέψης μέσα στις εταιρείες. Επίσης επεσήμανε, το άριστο κλίμα συνεργασίας μεταξύ των προμηθευτών και των λιανοπωλητών, η οποία έχει εξελιχθεί θετικά τα τελευταία χρόνια και βοηθάει στο μέγιστο, στο να κατανοήσουν τις ανάγκες του καταναλωτή και να τις καλύψουν.

 

Μιλώντας τέλος ο κ. Π. Καρκατσούλης, περιέγραψε με τον πλέον γλαφυρό τρόπο, το πρόβλημα πολυνομίας και συντονισμού των δομών εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών, οι οποίες δημιουργούν τεράστια γραφειοκρατία και κατ’ επέκταση, επιβαρύνουν τα κόστη των επιχειρήσεων και δυσκολεύουν την ανάπτυξή τους. Επίσης αναφέρθηκε και σε τρεις μεταρρυθμίσεις, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν υπερ-μεταρρυθμίσεις και  είναι προαπαιτούμενες όλων των άλλων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι αναγκαίες προκειμένου να δημιουργηθεί το πλαίσιο και οι όροι εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που θεωρούνται, εν στενή εννοία, οικονομικών (πχ. ιδιωτικοποιήσεις, βελτίωση των εσόδων) είτε άλλων που χαρακτηρίζονται κοινωνικές ή αναπτυξιακές (π.χ. αντιμετώπιση φτώχειας, ενδυνάμωση της απασχόλησης). Αυτές οι τρεις μεταρρυθμίσεις είναι:

  • Η μεταρρύθμιση του συστήματος λήψης αποφάσεων. Στην Ελλάδα χωλαίνει ιδιαίτερα το σύστημα λήψης αποφάσεων και μάλιστα στο ανώτατο επίπεδο, δηλαδή, στην ποιότητα των νόμων. Τόσο η διαδικασία όσο και το περιεχόμενο των νόμων παρουσιάζουν σημαντικότατα προβλήματα, τα οποία τους διαφοροποιούν ουσιωδώς από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς. Ο νομοθετικός όγκος τόσο της πρωτογενούς όσο και της δευτερογενούς νομοθεσίας είναι  τόσο μεγάλος και η ποιότητά τους τόσο κακή, ώστε η Ελλάδα να συμπεριλαμβάνεται μεταξύ εκείνων των χωρών των οποίων η ρυθμιστική παραγωγή αποτελεί σημαντικό παράγοντα δημοσιονομικής επιβάρυνσης και οικονομικής καχεξίας. Το κόστος της γραφειοκρατίας που προκαλείται από την ύπαρξη κακών νόμων είναι δυσβάστακτο (κατ’ εκτίμηση το 7% του ΑΕΠ κατασπαταλάται στην συντήρηση της γραφειοκρατίας που προκαλείται από ρυθμίσεις και διαδικασίες που εκπορεύονται απ’ αυτές).
  • Η δεύτερη μεταρρύθμιση έχει να κάνει με την οργάνωση και εφαρμογή ενός συστήματος συντονισμού των δομών εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών. Μια πληθωρική κεντρική/υπουργική δομή συναντά μια πανσπερμία «νομικών προσώπων», υπό το ένδυμα των οποίων συμπεριλαμβάνονται εντελώς διαφορετικού τύπου οργανώσεις με διαφορετικούς σκοπούς και διαδικασίες χρηματοδότησης που καθιστούν εντελώς αδύνατο τον συντονισμό τους- ακόμη και εν όψει τήρησης απλών δημοσιονομικών κανόνων.
  • Η τρίτη οριζόντια πολιτική που βελτιώνει την ποιότητα της διακυβέρνησης και αποτελεί μαζί με τις δύο προηγούμενες, προαπαιτούμενη μεταρρύθμιση κάθε άλλης ειδικότερης, είναι η πολιτική ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Το ισχυρότερο αναπτυξιακό μέσο της χώρας, το ανθρώπινο κεφάλαιο, παραμένει σε οικτρή κατάσταση ισοπέδωσης, μη ανάδειξης των ικανοτήτων του και έλλειψης προοπτικής στην χώρα μας.