Αρχική Σελίδα H ΠΣΕΚ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ-ΣΕΒΤ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΠ FOOD FOR LIFE

ΠΣΕΚ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ-ΣΕΒΤ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΠ FOOD FOR LIFE

ΠΣΕΚ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ-ΣΕΒΤ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΠ FOOD FOR LIFE

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ - 6.12.2023

Στις 6 Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το ΠΣΕΚ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο ΣΕΒΤ & η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα “Food for Life”, με τίτλο «Σύγχρονες Τάσεις στην Επιστήμη των Τροφίμων & τη Διατροφή του Ανθρώπου». Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), στην Πάτρα.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν οι σύγχρονες τάσεις στην επιστήμη των τροφίμων, οι στρατηγικοί άξονες, οι προοπτικές, οι δράσεις και οι συνέργειες που αναπτύσσονται, γύρω από την έρευνα και την καινοτομία, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με γνώμονα την εξέλιξη του Κλάδου της Αγροδιατροφής.

Την εκδήλωση άνοιξε ο κ. Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου & Πρόεδρος ΠΣΕΚ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, αναφέρθηκε στη σημασία της ίδρυσης του Ερευνητικού Κέντρου Δυτικής Ελλάδας και δήλωσε ότι το ΕΑΠ έχει τη βούληση, τις υποδομές και την τεχνογνωσία να στηρίξει όλες τις προσπάθειες ανάπτυξης της καινοτομίας στην περιοχή της περιφέρειας.

Ο κ. Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τόνισε τη συστηματική προσπάθεια, που καταβάλλει τα τελευταία χρόνια η Περιφερειακή Αρχή, για την ανάπτυξη και την οικονομική αναβάθμιση της Περιφέρειας, μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες, πολλές από τις οποίες σχετίζονται και προωθούν την καινοτομία.

Στην ημερίδα συμμετείχαν διαδικτυακά ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Μάξιμος Σενετάκης και ο Γεν. Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Αθαν. Κυριαζής, οι οποίοι αφού εξέφρασαν την στήριξή τους στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας για την ίδρυση του Ερευνητικού Κέντρου Δυτικής Ελλάδας, παρουσίασαν τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης και της ΓΓΕΚ για την ενίσχυση του κλάδου της αγροδιατροφής και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, «ώστε να ανοίξουν νέοι δρόμοι στην αγροδιατροφή και στην καταναλωτική συνείδηση».

Η κα Βάσω Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια ΣΕΒΤ, ανέδειξε τη σημασία της Καινοτομίας και επεσήμανε ότι, στο πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας (ΕΤΠ), η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών προωθεί την ουσιαστική διασύνδεση των επιχειρήσεων τροφίμων με την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας και την περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της συμμετοχής της στα Περιφερειακά Συμβούλια Ε&Κ.

Ο κ. Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης, Μέλος Συμβουλίου Καθοδήγησης ΕΤΠ μιλώντας για το «Παλαιό & Νέο σύστημα Έρευνας & Καινοτομίας», επεσήμανε ιδιαίτερα το κενό που υπάρχει μεταξύ θεωρίας και πράξης, ουσιαστικά στην εφαρμογή των καινοτομιών που αναπτύσσονται στην παραγωγή. Τα στοιχεία που παρουσίασε ανέδειξαν το έλλειμα που παρουσιάζει η χώρα μας σε αυτό το σημείο, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη.

Ο κ. Ρόδιος Γαμβρός, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΣΕΒΤ & Μέλος Συμβουλίου Καθοδήγησης ΕΤΠ, ολοκλήρωσε την πρώτη ενότητα. Αναφέρθηκε στις προκλήσεις και στα εμπόδια που υπάρχουν στην εφαρμογή της καινοτομίας στην Ελλάδα, στην ανάγκη να βελτιωθεί το σύστημα Έρευνας & Καινοτομίας, καθώς και στις προτάσεις της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας προς αυτή την κατεύθυνση.

Στις 4 ενότητες της εκδήλωσης συμμετείχαν με ομιλίες και παρουσιάσεις αξιόλογοι εκπρόσωποι από την Πολιτεία, τον Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό χώρο αλλά και τη Βιομηχανία.  

  • Ο Κλάδος της Αγροδιατροφής στο σύγχρονο περιβάλλον
  • Έρευνα & Καινοτομία: Πυλώνες ανάπτυξης του Κλάδου της Αγροδιατροφής
  • Σύγχρονες Τάσεις στην Επιστήμη των Τροφίμων & τη Διατροφή του Ανθρώπου
  • Επιτυχημένα παραδείγματα συνεργασιών επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναδείχτηκε για μία ακόμη φορά η σημασία της σύμπραξης των Ερευνητικών & Ακαδημαϊκών φορέων και της Βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών, με τη συμβολή της Πολιτείας, στην προσπάθεια ενσωμάτωσης και εφαρμογής της καινοτομίας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, προς όφελος του αγροδιατροφικού κλάδου και των καταναλωτών.

Ο ΣΕΒΤ και η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα “Food for Life” θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν προτάσεις και να αναλαμβάνουν δράσεις με γνώμονα τη βελτίωση του συστήματος Έρευνας & Καινοτομίας στη χώρα μας. 

PestNu: Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας σε συνδυασμό με βιολογικές πρακτικές

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η Δρ Αναστασία Καπετανάκου, Υπεύθυνη Προγραμμάτων ΣΕΒΤ, παρουσίασε την εξέλιξη και τις καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί και δοκιμάζονται στην πρωτογενή παραγωγή, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PestNu. 

Μπορείτε να δείτε εδώ τις παρουσιάσεις και εδώ το video της εκδήλωσης.