Αρχική Σελίδα H CIRCforBIO WEBINAR

CIRCforBIO WEBINAR

CIRCforBIO WEBINAR

Παρουσίαση της e-Πλατφόρμας CIRCforBIO

Ο ΣΕΒΤ συμμετέχει στο έργο Life CIRCforBIO μαζί με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τον Δήμο Λαυρεωτικής, την Envireco Συμβουλευτική, την Helleniq energy, την Z PRIME Ltd, την NEVIS, και το Πανεπιστήμιο της Βερόνα. Στόχος του έργου είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως μέσω της αντικατάστασης ορυκτών καυσίμων από προηγμένα βιοκαύσιμα (καύσιμα που προέρχονται από βιομάζα).

Στο πλαίσιο του έργου, ο ΣΕΒΤ σε συνεργασία με το ΕΜΠ σας προσκαλούν τη Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023, 15:00 - 16:00, να παρακολουθήσετε το Webinar με θέμα την παρουσίαση της e-Πλατφόρμας CIRCforBIO.

Η πλατφόρμα αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου διαδικτυακού χώρου, όπου εταιρείες από τον κλάδο της Βιομηχανίας Τροφίμων θα μπορούν να αναρτούν την απορριπτόμενη βιομάζα τους, παρέχοντας τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους φορείς να έρθουν σε επικοινωνία μαζί τους και να την αξιοποιήσουν ως πρώτη ύλη.

Δηλώστε την συμμετοχή σας εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Webinar μπορείτε να βρείτε στην Πρόσκληση και το Πρόγραμμα.