Αρχική Σελίδα H ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΣΕΚ ΔΕ, ΣΕΒΤ & ΕΤΠ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΣΕΚ ΔΕ, ΣΕΒΤ & ΕΤΠ  - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΣΕΚ ΔΕ, ΣΕΒΤ & ΕΤΠ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

6/12/2023 στην Πάτρα

Σας προσκαλούμε στην Εκδήλωση που συνδιοργανώνουν το ΠΣΕΚ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο ΣΕΒΤ & η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα«Food for life», με τίτλο «Σύγχρονες Τάσεις στην Επιστήμη των Τροφίμων & τη Διατροφή του Ανθρώπου», την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023, 09:00-16:30, στην Πάτρα στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποτελεί όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, στην εν λόγω Περιφέρεια.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), εκπρόσωπος της οργανωμένης Ελληνικής βιομηχανίας ειδών διατροφής, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει θέσει την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας ως προτεραιότητά του, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, αλλά και της εγχώριας οικονομίας.

Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life» συγκροτήθηκε τον Μάιο 2009, με πρωτοβουλία του ΣΕΒΤ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ΤΠ. Κύριος στόχος της είναι οι ερευνητικές προσπάθειες γύρω από τα τρόφιμα, να ενταχθούν σε ενιαία στρατηγική, που θα στοχεύει στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την ωφέλεια του καταναλωτή και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν οι σύγχρονες τάσεις στην επιστήμη των τροφίμων, οι στρατηγικοί άξονες, οι προοπτικές, οι δράσεις και οι συνέργειες που αναπτύσσονται, γύρω από την έρευνα και την καινοτομία, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με γνώμονα την εξέλιξη του Κλάδου της Αγροδιατροφής.

Πρόγραμμα και φόρμα συμμετοχής.

Θα υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης μέσω του ακόλουθου link.