Αρχική Σελίδα H PESTNU - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΒΤ

PESTNU - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΒΤ

PESTNU - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΒΤ

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η υβριδική εκδήλωση «Στρατηγική Από το αγρόκτημα στο Πιάτο: Νέες τεχνολογίες και αγρο-οικολογικές πρακτικές για την επίτευξη των στόχων της», που διοργάνωσε ο ΣΕΒΤ στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό έργο PestNu.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η δημιουργία ενός φόρουμ διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων της αλυσίδας αγρο-διατροφής και της Βιομηχανίας Τροφίμων για τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος στη μετάβαση σε μια βιώσιμη πρωτογενή παραγωγή.

Τους συμμετέχοντες, που παραβρέθηκαν με φυσική παρουσία αλλά και όσους παρακολουθούσαν διαδικτυακά, καλωσόρισε η κα Β. Παπαδημητρίου/Γενική Δ/ντρια ΣΕΒΤ. Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς από την κα Χ. Καλογήρου/Γενική Γραμματέα ΥΠΑΑ&Τ, τον κ. Σ. Κίντζιο/Πρύτανη Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τον κ. Π. Χατζηνικολάου/Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Αναφέρθηκαν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός κλάδος, για να ανταποκριθεί στο ζητούμενο για επισιτιστική ασφάλεια και διαχείριση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στη σύζευξη μεταξύ πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης για τη δημιουργία αξίας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η κα Ν. Καπετανάκου/Υπεύθυνη Προγραμμάτων ΣΕΒΤ, η οποία έδωσε καταρχήν τον λόγο στη Δρ. Ε. Πεχλιβάνη/ΕΚΕΤΑ, συντονίστρια του έργου, που παρουσίασε το PestNu, τους στόχους και τη σημασία του, για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την υιοθέτηση αγρο-οικολογικών πρακτικών στην πρωτογενή παραγωγή.

Πρώτη ενότητα «Στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) και της Στρατηγικής F2F και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Δράσεις & Πρωτοβουλίες».  

Ο κ. Α. Ζούνος/ΥΠΑΑ&Τ, ανέδειξε τους επιμέρους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των στρατηγικών της, για μείωση στη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο κ. Χ. Μουρτζιόπουλος/ Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας και Ε&Α ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ABEE, έδωσε έμφαση στην αναγκαιότητα της μετάβασης από την συμβολαιακή γεωργία στη γεωργία ακριβείας, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής και των σύγχρονων προκλήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου. Επίσης, η κα Α. Γκαλιτσοπούλου/Δ/νση Υγιεινής Εγκαταστάσεων & Ασφάλειας Τροφίμων-ΜΑΣΟΥΤΗΣ, επισήμανε τη συνεισφορά του λιανεμπορίου στην επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και των νέων δεδομένων, μέσα από τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η εταιρεία.

Δεύτερη ενότητα «Ο ρόλος της έρευνας στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής F2F και οι εθνικές ερευνητικές προτεραιότητες».

Μέσα από την παρουσίαση της κας Α. Σπηλιώτη/ΓΓΕ&Κ, αναδείχθηκε ότι ο αγροδιατροφικός κλάδος αποτελεί προτεραιότητα της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και συμβάλλει ουσιαστικά στον καθορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων για τα συνεργατικά έργα της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Ο Καθ. Θ. Μπαρτζάνας/Αντιπρύτανης ΓΠΑ τόνισε μεταξύ άλλων τον ρόλο που παίζουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στην πρωτογενή παραγωγή, για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο πιάτο», ζήτημα το οποίο συνδέεται άμεσα και με τους στόχους του PestNu.    

Τρίτη ενότητα «Παραδείγματα εφαρμογής των σύγχρονων αγρο-οικολογικών πρακτικών & τεχνολογιών, για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής F2F».

O Καθ. Ν. Κατσούλας/Παν. Θεσσαλίας ανέδειξε τις δράσεις κυκλικής οικονομίας που αναπτύσσονται στο Θερμοκηπιακό πάρκο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίες συμβάλουν ουσιαστικά στην αειφορία της πρωτογενούς παραγωγής. Ο κ. Ν. Φραγκάκης/ΙΚnowHow ΑΕ μίλησε για τη συμβολή των ρομποτικών συστημάτων και των νέων τεχνολογιών στην πρωτογενή παραγωγή και στη συνέχεια παρουσίασε το ρομπότ που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του PestNu, για χρήση στη γεωργία, το οποίο κέρδισε τις εντυπώσεις!

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μία ενδιαφέρουσα συζήτηση σε Στρογγυλό Τραπέζι, με θέμα «Βιώσιμες πρακτικές στην πρωτογενή παραγωγή και νέες τεχνολογίες: προοπτικές και κίνητρα», την οποία συντόνισε ο κ. Ρ. Γαμβρός/Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΣΕΒΤ. Στο πάνελ συμμετείχαν οι κκ. Σ. Κίντζιος/ ΓΠΑ, Π. Χατζηνικολάου/ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Χ. Μουρτζιόπουλος/ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ABEE, Χ. Μωυσιάδης / Business Architect - Future Intelligence Ltd. Οι ομιλητές, καθένας με τη δική του ξεχωριστή τεχνογνωσία, είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις, μεταξύ άλλων, για: τη χρηματοδότηση των σχετικών με τη Στρατηγική F2F δράσεων, την ευαισθητοποίηση των εν δυνάμει ενδιαφερόμενων φορέων, τους τρόπους προσέγγισης των αγροτών, την αξιοποίηση της νέας ΚΑΠ, την προώθηση της συμβολαιακής γεωργίας, την ανάγκη ανάπτυξης συστημάτων έξυπνης γεωργίας και τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών γεωργίας.

Μέσα από την εκδήλωση κυρίως αναδείχτηκε, για μία ακόμη φορά, η κοινή διάθεση όλων των φορέων για διάλογο και συνεργασία, με στόχο αφενός την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής F2F, και αφετέρου την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου. Επιπλέον, επισημάνθηκε η ανάγκη να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα του έργου και η αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία από τους τελικούς αποδέκτες-ωφελούμενους, ώστε το PestNu (στη συγκεκριμένη περίπτωση) να μην παραμείνει μια δράση «στα χαρτιά».

Μπορείτε εδώ να διαβάσετε τις παρουσιάσεις.

Μπορείτε εδώ να δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση.