Αρχική Σελίδα H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαδικτυακή εκδήλωση

Στις 8 Μαρτίου ο ΣΕΒΤ διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση για την Eυρωπαική Πράσινη Συμφωνία και τις επιπτώσεις της στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων.

Την εκδήλωση άνοιξε η Γενική Διευθύντρια του ΣΕΒΤ, κα Β. Παπαδημητρίου, που τόνισε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη  αποτελεί παγκόσμια πρόκληση για την εξέλιξη της κοινωνίας και της οικονομίας και ύψιστη προτεραιότητα για την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και τον ΣΕΒΤ.

Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Γ. Μπάστας, Συντονιστής Επιτροπής Περιβάλλοντος & Αειφορίας του ΣΕΒΤ, που αναφέρθηκε στις σημαντικές δράσεις της Επιτροπής αναφορικά με τα περιβαλλοντικά θέματα και τις συνεχείς νομοθετικές εξελίξεις.  

Βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδείξει ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, μαζί με τις επιμέρους πολιτικές που αναδεικνύει, με πιο σημαντική για τον κλάδο μας τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», αποτελεί τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, που προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και τη συνεργασία της ιδιωτικής με τη δημόσια πρωτοβουλία. Στόχος της, οι προκλήσεις για το κλίμα και το περιβάλλον να μετατραπούν σε ευκαιρίες και να συμβάλλουν στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και την ενεργοποίηση επενδύσεων. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές οι:

  • Δρ. Κωνσταντίνος Μπαγινέτας/ Γενικός Γραμματέας ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων, ΥΠΑΑ&Τ με θέμα ομιλίας «Η Μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2023-2027». Ο κ. Κ. Μπαγινέτας τόνισε ότι η νέα Συμφωνία αποτελεί το πλαίσιο για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική  του ΥΠΑΑΤ ενώ οι στόχοι, που τίθενται χρειάζονται τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την επίτευξή τους.
  • Καθ. Ευστάθιος Κλωνάρης, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, ΓΠΑ με θέμα ομιλίας «Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη διαθεσιμότητα των αγροτικών πρώτων υλών». Ο κ. Κλωνάρης αναφέρθηκε στις κλιματικές συνθήκες, που έχουν μεταβληθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια και στη σοβαρότητα των επιπτώσεων τους στην Ελληνική Γεωργία & την κτηνοτροφία ενώ τόνισε ότι οι επιπτώσεις της Κλιματικής αλλαγής δεν θα είναι ίδια σε όλες τις Περιφέρειες.
  • Δρ. Κωνσταντίνος Καραντινινής, Πανεπιστήμιο Γεωργικών Επιστημών, Σουηδία με θέμα ομιλίας «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι Ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων». Ο κ. Καραντινινής επισήμανε ότι πρόκειται για μία αρκετά φιλόδοξη πρωτοβουλία βασισμένη σε 3 βασικούς στόχους: τη μηδενική εκπομπή ΑτΘ μέχρι το 2050, την οικονομική ανάπτυξη αποδεσμευμένη από τη χρήση των πόρων &  τη δίκαιη μετάβαση. Επίσης αναφέρθηκε στο πώς η Πράσινη Συμφωνία θα επηρεάσει την Ελληνική ΒΤ εσωτερικά, σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, τις εισροές, τους καταναλωτές και τις επιδοτήσεις / φόρους, που θα επιβάλει το κράτος.
  • Δρ. Φωτεινή Σάλτα, Υπεύθυνη Προγραμμάτων με θέμα ομιλίας «Ευρωπαϊκό Έργο PestNu: Ανάπτυξη, εφαρμογή και επίδειξη τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας σε συνδυασμό με βιολογικές πρακτικές» όπου παρουσιάστηκαν οι στόχοι του ανωτέρω έργου.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις ερωτήσεις τους στους ομιλητές και από τα συμπεράσματα προέκυψε ότι η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι ένας ουσιώδης στόχος, για την υλοποίηση του οποίου χρειάζεται ολιστική προσέγγιση και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.