Αρχική Σελίδα H In Action SDGs Week 2021

In Action SDGs Week 2021

In Action SDGs Week 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ για τους Παγκόσμιους Στόχους

#ΓίνεΗαλλαγή για τον άνθρωπο και τον πλανήτη

Το Quality Net Foundation (Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών & Ενεργών Πολιτών) διοργανώνει την καμπάνια της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ για τους Παγκόσμιους Στόχους «in Action SDGs Week 2021», μέρος της παγκόσμιας  κινητοποίησης του ΟΗΕ, με στόχο την ενημέρωση, αφύπνιση και δραστηριοποίηση όλων πάνω στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει;

Ενημερώστε τα δίκτυά σας, τους εργαζομένους, τα μέλη και τους πελάτες σας, τους πολίτες σας, αφυπνίστε τους παροτρύνοντας για δράσεις που ευθυγραμμίζονται με τους Παγκόσμιους Στόχους και που οδηγούν σε αειφόρα πλάνα ανάκαμψης.Καλλιεργήσετε ιδέες, δημιουργήστε συνεργασίες και εντοπίστε λύσεις για ένα ευρύ φάσμα σύνθετων  προβλημάτων. Διεκδικήστε μια υγιή, πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη από την πανδημία.