Αρχική Σελίδα H Διαδικτυακή Εκδήλωση Farm to Fork

Διαδικτυακή Εκδήλωση Farm to Fork

Διαδικτυακή Εκδήλωση Farm to Fork

«Η Βιομηχανία Τροφίμων & η Ευρωπαϊκή Στρατηγική F2F, Από το αγρόκτημα στο πιάτο»

Στις 21 Οκτωβρίου, ο ΣΕΒΤ διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση σχετικά με τη νέα στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Μάιο. Στόχος της στρατηγικής είναι ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων και της εκδήλωσης να ενημερωθούν τα Μέλη του ΣΕΒΤ για τα νέα δεδομένα, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την υλοποίησή της.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ομιλία του Προέδρου του ΣΕΒΤ, κ. Ε. Καλούση, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία που έχει η νέα στρατηγική για τον κλάδο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ουσία της δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, η οποία, εδώ και πολλά χρόνια, προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των τροφίμων και την ισορροπημένη διατροφή των καταναλωτών.

Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα θέματα που έχουν ήδη απασχολήσει την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων (διατροφική επισήμανση στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας, ανασύνθεση των τροφίμων, προώθηση έρευνας και καινοτομίας, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των παραγόμενων προϊόντων διατροφής, καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, στήριξη της Ελληνικής παραδοσιακής διατροφής) και τα οποία περιλαμβάνονται στη Στρατηγική. Οι επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων & ποτών έχουν αναπτύξει από καιρό πρωτοβουλίες και εθελοντικές δεσμεύσεις, ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις, με στόχο τη λειτουργία και παραγωγή προϊόντων διατροφής με βιώσιμο τρόπο.

Ακολούθησε, ως κεντρική ομιλήτρια, η κα Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου, Head of Unit, Farm to Fork Strategy, DG SANTE, European Commission, η οποία ως αρμόδια για τη Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», εργάζεται μαζί με την ομάδα της στις Βρυξέλλες για την εφαρμογή της και τη διάχυση της σχετικής ενημέρωσης προς τα εμπλεκόμενα μέρη. Η κα Νικολακοπούλου παρουσίασε και ανέλυσε τα βασικά σημεία της, τους στόχους, τις επιπτώσεις και τα επόμενα βήματα, με στόχο να δώσει διαφωτιστικές πληροφορίες για τις σχετικές εξελίξεις. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στους στόχους της Στρατηγικής και τις προβλεπόμενες δράσεις ανά πεδίο ενδιαφέροντος:

  • Δράσεις που στοχεύουν σε βιώσιμες γεωργικές πρακτικές.
  • Δράσεις για την ενίσχυση βιώσιμων πρακτικών από τη βιομηχανία τροφίμων, λιανεμπόριο και εστίαση.
  • Δράσεις για τη διευκόλυνση της μετάβασης σε υγιεινή και βιώσιμη διατροφή.
  • Δράσεις για τον περιορισμό των απωλειών και της σπατάλης τροφίμων.
  • Τρόποι για τη μετάβαση-χρηματοδότηση για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών.

Αυτό που κατέστησε σαφές η κα Νικολακοπούλου είναι ότι η Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» αποτελεί ένα μεγάλο ευρωπαϊκό όραμα, το οποίο προκειμένου να λάβει σάρκα και οστά, προϋποθέτει τη στενή συνεργασία και δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ΕΕ, Κρατών–Μελών, εθνικών αρχών, επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας, κοινωνίας των πολιτών).

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων), καθ. Α. Ζαμπέλας, ο οποίος αρχικά παρουσίασε τον ρόλο και τη σημαντική συμβολή του ΕΦΕΤ, μέσω των διαφορετικών Διευθύνσεων (Ασφάλειας Τροφίμων,  Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Διατροφής, Προστασίας Καταναλωτών). Επίσης, αναφέρθηκε στα σημεία όπου ο φορέας καλείται να εμπλακεί και να συνδράμει από την πλευρά του, για την ομαλή εφαρμογή των απαιτούμενων, όχι απλά ως ελεγκτικός φορέας, αλλά ως εταίρος σε μία κοινή προσπάθεια.

Μετά το τέλος των ομιλίων/παρουσιάσεων, δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλουν ερωτήματα, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διευκρινίσεις. Το ενδιαφέρον ήταν αυξημένο, τα ερωτήματα πολλά και η συμμετοχή ενεργή. Αυτό αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου μας παρακολουθούν τις εξελίξεις που ξεκινούν από την ΕΕ και έχουν αντίκτυπο στην ελληνική πραγματικότητα και επιχειρηματικότητα, με στόχο να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν κατάλληλα.

Ήταν μία εποικοδομητική εκδήλωση η οποία ολοκληρώθηκε με την υπόσχεση να υπάρξει στο μέλλον μία νέα συνάντηση, για να συζητηθούν εκτενέστερα οι νέες εξελίξεις που θα προκύψουν στο επόμενο διάστημα, με νέα στοιχεία και περισσότερη εμπειρία.