Αρχική ΣελίδαH Βραβεία Βιωσιμότητας

Βραβεία Βιωσιμότητας

Βραβεία Βιωσιμότητας

FoodDrinkEurope & ΣΕΒΤ: Στηρίζουμε τις ΜμΕ

Τα Foodies είναι ένας Διαγωνισμός τον οποίο διοργανώνει για πρώτη φορά η FoodDrinkEurope (Συνομοσπονδία Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σε συνεργασία με τον ΣΕΒΤ και άλλους Εθνικούς Συνδέσμους Τροφίμων των Κρατών-Μελών, θέλοντας να αναδείξει την ουσιαστική συμβολή των ΜμΕ στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών και να στηρίξει τις προσπάθειές τους για βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχοι του Διαγωνισμού

 • Η ανάδειξη της σημασίας των ΜμΕ.
 • Η στήριξη των ΜμΕ στην επάνοδο από την κρίση της πανδημίας.
 • Η ανάδειξη της δέσμευσης όλων των ευρωπαϊκών εταιρειών του κλάδου, ανεξαρτήτως μεγέθους, στην κατεύθυνση προς τη βιωσιμότητα, στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας.
 • Η ανάπτυξη σχέσεων και η προβολή της δυναμικής των ΜμΕ στους φορείς που διαμορφώνουν πολιτικές (policy makers).

Επιπλέον, ο Διαγωνισμός προσφέρει την ευκαιρία στις ΜμΕ να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν τις ιστορίες τους, μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας της FDE (μέσα κοινωνικής δικτύωσης), για μεγαλύτερη προβολή και αντίκτυπο.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Υπάρχουν 3 κατηγορίες βραβείων:

Greener Planet - Για τις ΜμΕ που δεσμεύονται να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Αυτό μπορεί να επιδιώκεται μέσω μιας καινοτομίας, μίας ιδέας ή μίας δράσης κοινωνικής ευαισθησίας, για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τη χρήση βιώσιμων πρώτων υλών, τη βελτιστοποίηση συσκευασιών ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η οποία θα μπορούσε να κάνει τον πλανήτη μας πιο «πράσινο»!

Healthier Living - Για τις ΜμΕ που επιδιώκουν να  βοηθήσουν τους πολίτες και τις κοινότητες προάγοντας έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Αυτό μπορεί να επιδιώκεται μέσω μιας καινοτομίας, μίας ιδέας ή μίας δράσης κοινωνικής ευαισθησίας, ενός νέου προϊόντος ή την ανασύνθεση υπαρχόντων προϊόντων ή με οτιδήποτε μπορεί να συνδεθεί με την προώθηση πιο υγιεινών τρόπων ζωής!

Next generation - Για start-ups που έχουν αναπτύξει μία καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα, που μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής Farm to Fork, για μετάβαση σε βιώσιμα και ασφαλή συστήματα τροφίμων.  

Δήλωση Συμμετοχής

Έχει αναπτυχθεί ειδική ιστοσελίδα, thefoodies.eu, για τη δήλωση συμμετοχών. Η διαδικασία προβλέπει την αποστολή tweet ή μίας σύντομης περιγραφής της πρότασης.

Διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε 3 στάδια.

1. Μία επιτροπή της FDE θα κάνει επιλογή μέχρι 15 υποψηφίων για κάθε κατηγορία. Στη συνέχεια, θα τους ζητηθεί να στείλουν μία αναλυτική περιγραφή της πρότασης, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 • Να είναι ΜμΕ (σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ).
 • Η ΜμΕ να έχει έδρα στην ΕΕ.
 • Ο Εθνικός Σύνδεσμος να στηρίζει την υποψηφιότητα.
 • Η πρόταση να αποτελεί δράση που συμβάλει ξεκάθαρα στη βιωσιμότητα.
 • Η πρόταση να είναι σε εξέλιξη ή να έχει ολοκληρωθεί μέσα στους τελευταίους 12 μήνες.

2. Από τις πρώτες υποψηφιότητες, η επιτροπή της FDE θα αξιολογήσει και θα επιλέξει μέχρι 5 υποψήφιους σε κάθε κατηγορία.

3. Η Κριτική Επιτροπή (που θα αποτελείται από Ευρωβουλευτές, Μέλη της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΕΕ και άλλους ειδικούς) θα επιλέξει την τελική τριάδα νικητών για κάθε κατηγορία.

Τα κριτήρια αξιολόγησης για τα στάδια 2 & 3 της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

 • Γνησιότητα
 • Αντίκτυπο
 • Δυνατότητα εφαρμογής της ιδέας και σε άλλες επιχειρήσεις
 • Βιωσιμότητα
 • Οικονομικά στοιχεία (η πρόταση να είναι οικονομικά βιώσιμη)
 • Φιλοδοξία
 • Να κάνει τη διαφορά (WOW factor)
 • Συμβολή στους στόχους της ΕΕ για την Πράσινη Συμφωνία
 • Ποιότητα υποβληθείσας πρότασης
 • Ψήφοι κοινού (θα υπάρχει ειδική σελίδα όπου το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει τις προτάσεις).

Οφέλη από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό

Η συμμετοχή στα πρωτότυπα αυτά βραβεία βιωσιμότητας μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην επιχείρησή σας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να προβάλετε τις δράσεις σας σε ένα ευρύ κοινό, ενώ είναι είναι μία διαδικασία απλή και διασκεδαστική.

Ο Διαγωνισμός ξεκινάει στις 22 Φεβρουαρίου, ενώ οι δηλώσεις συμμετοχών θα γίνονται μέχρι τον Ιούνιο. Η Τελετή Βράβευσης θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, στις Βρυξέλλες ή διαδικτυακά, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας. 

Περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτική παρουσίαση του Διαγωνισμού, μπορείτε να βρείτε εδώ ή επικοινωνώντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση awards@fooddrinkeurope.eu

Επιπλέον, στο κανάλι της FoodDrinkEurope στο YouTube υπάρχουν σχετικά ενημερωτικά videos:

 • What are The Foodies and who should apply? (watch now)
 • What is the Greener Planet Award and who should apply? (watch now)
 • What is the Healthier Living Award and who should apply? (watch now)
 • What is the Next-Gen Award and who should apply? (watch now)
 • Thought For Food: next-gen innovators (watch now)
 • SME testimonial: COLAC (watch now)
 • SME testimonial: Glenysk (watch now)