Αρχική Σελίδα H ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΒΤ 2020

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΒΤ 2020

Η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΤ πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2020, με τηλεδιάσκεψη. Εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουμε, λόγω της πανδημίας, κρίθηκε σκόπιμο να αναπροσαρμόσουμε τον καθιερωμένο τρόπο διεξαγωγής της Συνέλευσης και να προσαρμοστούμε και σε αυτή την περίπτωση στα νέα δεδομένα. Παρά την εξ αποστάσεως επικοινωνία, τα Μέλη μας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη απαρτία, τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης εξέλεξαν για Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, τον κ. Ε. Καλούση, Γραμματέα τον κ. Γ. Πίττα και Εφόρους τους κ.κ. Δημήτρη Αγραφιώτη, Γ. Σπηλιόπουλο και Μ. Τσαούτο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την έναρξη των εργασιών της και εισηγήθηκε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Ε. Καλούσης άνοιξε τις εργασίες της Κλειστής Συνεδρίασης, μιλώντας στα Μέλη του ΣΕΒΤ για την τρέχουσα κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού και τις σοβαρές επιπτώσεις του στην κοινωνία, την οικονομία και το επιχειρείν.

Τόνισε ότι η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών ανταποκρίθηκε & συνεχίζει να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις αυξημένες ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών, χάρη στη διαρκή και αξιοθαύμαστη προσπάθεια των ανθρώπων της.

Στη συνέχεια μίλησε για τις σύγχρονες προκλήσεις (βιώσιμη ανάπτυξη, Brexit, μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, κλπ.) και επισήμανε ότι για να ανταποκριθούμε με επιτυχία, χρειάζεται να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, μέσα από την προώθηση των απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών, τη σταθερότητα στο πολιτικό, επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον, τις Εθνικές στρατηγικές γύρω από την εξωστρέφεια, την καινοτομία, τις επενδύσεις και την αξιοποίηση των ευκαιριών και του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού.

Ο Πρόεδρος ολοκλήρωσε την ομιλία του ευχαριστώντας τα Μέλη και καλώντας τα, με ένα αισιόδοξο μήνυμα, να συνεχίσουν την προσπάθεια, παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουμε για μια ακόμη φορά, ώστε να αποτελέσει η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών σημείο επανεκκίνησης για την εγχώρια μεταποίηση και την οικονομία.

Στη συνέχεια, η Γενική Διευθύντρια παρουσίασε τον Απολογισμό Πεπραγμένων για το 2019. Η κα Β. Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στις προκλήσεις, που αντιμετωπίζει η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών και παρουσίασε τις προτεραιότητες, που αποτελούν τους βασικούς άξονες παραγωγής έργου, θέσεων και προτάσεων του ΣΕΒΤ, εστιάζοντας στην ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και Εξωστρέφειας, στην προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας, στην προώθηση της Υγιεινής Διατροφής και στην επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Μετά την ολοκλήρωση του Απολογισμού Πεπραγμένων 2019 η Γενική Διευθύντρια παρουσίασε τον Απολογισμό των Δράσεων στα πλαίσια της κρίσης του κορωνοϊού για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών για όλες τις σχετικές εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Γενική Συνέλευση των Μελών ενέκρινε τον Απολογισμό Πεπραγμένων και ακολούθησαν οι απαρίτητες διαδικασίες, σύμφωνα με το Καταστατικό. Μετά την ολοκλήρωση των θεμάτων για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.