Αρχική Σελίδα H Διαδικτυακή εκδήλωση για τον Κώδικα Δεοντολογίας

Διαδικτυακή εκδήλωση για τον Κώδικα Δεοντολογίας

Διαδικτυακή εκδήλωση για τον Κώδικα Δεοντολογίας

για την υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική και πρακτική προώθησης των προϊόντων τροφίμων

Τον Μάιο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη νέα Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», που βρίσκεται στο επίκεντρο της  Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και έχει στόχο ένα βιώσιμο, δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων.

Ακριβώς έναν χρόνο μετά τη δημοσίευση, στις 21 Μαΐου 2021, ο ΣΕΒΤ διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας για την υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική και πρακτική προώθησης των προϊόντων τροφίμων. O Κώδικας περιλαμβάνεται στις δράσεις της Στρατηγικής για την ενίσχυση βιώσιμων πρακτικών από τη Βιομηχανία Τροφίμων, το λιανεμπόριο και την εστίαση.

Βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τους στόχους της στρατηγικής και κυρίως για τον Κώδικα Δεοντολογίας, που αποτελεί το πρώτο παραδοτέο και αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου δράσης της.

Την εκδήλωση άνοιξε ο κ. Ε. Καλούσης, Πρόεδρος ΣΕΒΤ, ο οποίος αναγνώρισε τη σημασία της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και ανέδειξε τη διαχρονική δέσμευση της Βιομηχανίας Τροφίμων σε πρακτικές υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικότητας και την ανταπόκρισή της στους στόχους της στρατηγικής. Τόνισε μάλιστα πως η Βιομηχανία Τροφίμων εργάζεται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ακόμη πιο αποτελεσματικά στα ζητούμενα, χρειάζεται ευελιξία στην επιλογή των μέτρων υλοποίησης και ελαστικότητα στη χρονική εφαρμογή τους.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές οι:

  • κα Α. Νικολακοπούλου, Head of Unit, Farm to Fork  Strategy, DG SANTE, EΕ, που ως αρμόδια για τη Στρατηγική, μας ενημέρωσε για τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής στρατηγικής στη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε και παρουσίασε το γενικό πλαίσιο του Κώδικα.
  • κ. D. Jacobs, Deputy Director General FoodDrinkEurope και Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας, που έχει δημιουργηθεί για τον Κώδικα από την ΕΕ. Η συμβολή του ήταν ουσιαστική, καθώς ανέλυσε με περισσότερες λεπτομέρειες την αναγκαιότητα του Κώδικα, την εφαρμογή και τις επιπτώσεις του στη Βιομηχανία μας, ενώ ανέπτυξε και άλλα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική θέματα.

Μετά τις παρουσιάσεις ακολούθησε συζήτηση, όπου τέθηκαν τόσο ερωτήματα σχετικά με τον Κώδικα, όσο και προβληματισμοί για το θέμα της επισήμανσης των τροφίμων, το πιθανό κόστος που η επίτευξη των στόχων μπορεί να επιφέρει, την ανάγκη στήριξης των ΜμΕ και την εθελοντική δέσμευση των επιχειρήσεων.

Ο Κώδικας είναι στη φάση της τελικής του διαμόρφωσης προκειμένου να υπογραφεί στο προσεχές διάστημα από τα ενδιαφερόμενα μέρη της τροφικής και εφοδιαστικής αλυσίδας. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την αξία του εποικοδομητικού διαλόγου και της συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Αυτό μάλιστα τονίστηκε ιδιαίτερα από τους ομιλητές, που συμμετέχουν άλλωστε στις σχετικές συζητήσεις.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ΣΕΒΤ, αναγνωρίζοντας τη σημασία της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για τον κλάδο, έχει συγκροτήσει μία Επιτροπή για την παρακολούθηση των προτεραιοτήτων και δράσεων της, που αποτελείται από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας “FOOD FOR LIFE”, αλλά και στελέχη των αρμόδιων Επιτροπών του Συνδέσμου. 

Στο πλαίσιο του ενδιαφέροντός του, ο ΣΕΒΤ είχε διοργανώσει μία πρώτη διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για τη Στρατηγική F2F, τον Οκτώβριο του 2020.